Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III tuyển dụng viên chức năm 2017

27/03/2017

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc của Viện năm 2017, như sau:

I. Chỉ tiêu và hình thức tuyển dụng:

1.. Chỉ tiêu:  30  chỉ tiêu vào 18 vị trí việc làm

TT Đơn vị Nhu cầu

 tuyển dụng

1 Phòng Kế hoạch, Tài chính 2
2 Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo 2
3 Phòng Sinh học thực nghiệm 5
4 Phòng Nghiên cứu Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 2
5 Phòng Công nghệ sinh học và Vắc xin thủy sản 2
6 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang 2
7 Trung tâm QG giống hải sản miền Trung 6
8 Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung 5
9 Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung 1
10 Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản 3

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

II.     Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

1. Thời gian: từ ngày 28/3/2017 đến hết ngày 26/4/2017 (trong giờ hành chính).

2. Lệ phí dự tuyển:

Thí sinh dự tuyển nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước: 260.000 đồng/người (lệ phí dự tuyển nộp cùng hồ sơ và không hoàn trả lại nếu thí sinh bỏ thi).

3. Địa điểm thu nhận hồ sơ:

Các ứng viên dự tuyển hồ sơ nộp về: Trụ sở làm việc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, số 02 (số mới, số cũ là 33), đường Đặng Tất, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang.

4. Thời gian và địa điểm xét tuyển: sẽ được thông báo tại Cổng thông tin điện tử của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, website http://www.ria3.vn và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III và tại các đơn vị trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng.

*** Chi tiết thông báo như sau:

[slideshare id=74807017&doc=vinnghincunuitrngthysniiituyndngvinchcnm2017-170410101631&type=d]

Nguồn tin: http://www.ria3.vn