Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp tuyển dụng viên chức năm 2017

27/04/2017

Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 61 chỉ tiêu bao gồm:

– Khối cơ quan Viện làm việc tại 61 Hàng Chuối, Hà Nội: 20 chỉ tiêu.

– Các đơn vị trực thuộc Viện:

+ Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh: 11 chỉ tiêu.

+ Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp miền Trung, làm việc tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa: 09 chỉ tiêu.

+ Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp I, làm việc tại 61 Hàng Chuối, Hà Nội: 06 chỉ tiêu.

+ Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp II, làm việc tại 61 Hàng Chuối, Hà Nội: 06 chỉ tiêu.

+ Trung tâm Đo đạc bản đồ nông nghiệp làm việc tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa: 09 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, lệ phí tuyển dụng:

– Thời gian: Đến hết ngày 10/5/2017 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính  – Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, 61 phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

– Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/1 bộ hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm xét tuyển:

– Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 6/2017.

– Địa điểm: Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, 61 phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

*** Chi tiết thông báo như sau:

[slideshare id=75450564&doc=vinquyhochvthitknngnghiptuyndngvinchcnm2017-170427021201&type=d]

* Tài liệu đính kèm:

– Nhiệm vụ yêu cầu và tiêu chuẩn của vị trí cần tuyển dụng

– Đơn đăng ký dự tuyển

– Sơ yếu lý lịch

Nguồn tin: niapp.org.vn