Viện Sinh học Nhiệt đới tuyển dụng viên chức năm 2018

05/03/2018

Viện Sinh học Nhiệt đới thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

* Số lượng tuyển dụng: 05 cán bộ

* Ngạch tuyển dụng:

+ Nghiên cứu viên 03 cán bộ

+ Chuyên viên 02 cán bộ

* Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 22/03/2018 đến hết ngày 22/04/2018 (trong giờ hành chính).

*** Chi tiết thông báo như sau:
12

07-TB-VSHND-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2018

** Tài liệu đính kèm:

– Đơn đăng ký dự tuyển

– Sơ yế lý lịch

Nguồn tin: itb.ac.vn