Viện Sinh thái học Miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2018

30/01/2018

Viện Sinh thái học Miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

* Vị trí tuyển dụng: 01 Nghiên cứu viên (mã vạch V.05.01.08) là công dân cư trú tại Việt Nam, 18-45 tuổi. Trình độ Tiến sĩ, chuyên ngành Sinh Thái, tài nguyên môi trường; 05 năm kinh nghiệm.

* Hồ sơ dự tuyển: Theo Thông tư 15/2012/TT-BNV.

* Thời gian nộp: 30/01/2018 – 05/03/2018 tại 01 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 02835210255.

* Hình thức: Xét tuyển thông qua phỏng vấn.

* Thời gian xét tuyển: 09/03/2018.

* Lệ phí: 500.000 đồng/người.

Nguồn tinwww.saigongiaiphong.vn