Viện Thú y thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

07/08/2017

Viện Thú y thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Ngạch tuyển dụng: Nghiên cứu viên, Kỹ thuật viên.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 5 chỉ tiêu, trong đó:

– Bộ môn Dịch tễ và Bệnh lý: 2 chỉ tiêu.

– Bộ môn Hóa sinh Miễn dịch: 2 chỉ tiêu.

– Bộ môn Ký sinh trùng: 1 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 1/8/2017 đến ngày 31/8/2017.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính, Viện Thú y, 86 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội.

*** Chi tiết thông báo như sau:

TB Tuyển dụng viên chức 2017-1

TB Tuyển dụng viên chức 2017-2 TB Tuyển dụng viên chức 2017-3

TB Tuyển dụng viên chức 2017-4 TB Tuyển dụng viên chức 2017-5

Nguồn tin: vienthuy.gov.vn