Viện Toán học tuyển dụng viên chức năm 2019

12/06/2019

Được sự phê duyệt của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Toán học tổ chức tuyển viên chức năm 2019

Chỉ tiêu xét tuyển: 03 viên chức, chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Thời gian tổ chức xét tuyển: Tháng 8 năm 2019

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 24/7/2019

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Tổng hợp – Viện Toán học, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại: 04.3756.3474 (số máy lẻ: 206).

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

** Tài liệu đính kèm: 

Mẫu đơn

Mẫu lý lịch khoa học

Nguồn tin: math.ac.vn