Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế thông báo tuyển dụng

16/08/2017

Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế thông báo tuyển dụng như sau:

THONG BAO TUYEN DUNG T8_2017

Nguồn tin: ivac.com.vn