Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế tuyển dụng viên chức năm 2018

05/09/2018

Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế có nhu cầu tuyển dụng viên chức cho các chức danh nghề nghiệp sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng

1. Chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên với các vị trí việc làm:

1.1.Nghiên cứu sản xuất vắc xin BCG: 04 người.

1.2.Nghiên cứu sản xuất huyết thanh: 05 người.

1.3.Nghiên cứu sản xuất vắc xin DPT: 05 người.

1.4.Nghiên cứu sản xuất vắc xin cúm: 03 người.

1.5.Kiểm định vắc xin, sinh phẩm: 06 người.

1.6.Đảm bảo chất lượng vắc xin: 02 người.

1.7.Nghiên cứu phát triển sản phẩm: 06 người.

2. Chức danh nghề nghiệp kỹ sư với các vị trí việc làm:

2.1.Kỹ sư kỹ thuật thiết bị: 08 người.

2.2.Kỹ sư chế biến thức ăn gia súc: 01 người.

3. Chức danh nghề nghiệp chuyên viên với các vị trí việc làm:

3.1.Chuyên viên Tổ chức Hành chính: 04 người.

3.2.Chuyên viên Kế hoạch cung ứng: 03 người.

4.Chức danh nghề nghiệp kế toán viên với vị trí việc làm:

Kế toán viên: 04 người.

5. Chức danh nghề nghiệp chẩn đoán viên bệnh động vật với vị trí việc làm:

Chẩn đoán bệnh động vật: 04 người.

6. Chức danh nghề nghiệp kiểm nghiệm viên cây trồng với vị trí việc làm:

Kiểm nghiệm cây trồng: 01 người.

7. Chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên với  vị trí việc làm:

Kỹ thuật viên: 04 người.

8. Chức danh nghề nghiệp trợ lý nghiên cứu với vị trí việc làm:

Trợ lý nghiên cứu sản xuất, kiểm định vắc xin sinh phẩm y tế: 34 người.

9.Chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật với vị trí việc làm:

Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật: 06 người.

10. Chức danh nghề nghiệp cán sự với vị trí việc làm:

Cán sự: 02 người.

II. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

III. Điều kiện tuyển dụng: Chi tiết xem niêm yết tại trụ sở Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế và trên website: www.ivac.com.vn

IV. Nhận hồ sơ:

Nhận hồ sơ trực tiếp:

– Thời gian: từ ngày 05/9/2018 – đến 16h ngày 2/10/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế, số 09 Pasteur, Nha Trang, Khánh Hòa.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB kế hoạch tuyển dụng VIên Chức năm 2018 của Viện Vắc xin và SPYT-1

TB kế hoạch tuyển dụng VIên Chức năm 2018 của Viện Vắc xin và SPYT-2 TB kế hoạch tuyển dụng VIên Chức năm 2018 của Viện Vắc xin và SPYT-3

TB kế hoạch tuyển dụng VIên Chức năm 2018 của Viện Vắc xin và SPYT-4 TB kế hoạch tuyển dụng VIên Chức năm 2018 của Viện Vắc xin và SPYT-5

TB kế hoạch tuyển dụng VIên Chức năm 2018 của Viện Vắc xin và SPYT-6 TB kế hoạch tuyển dụng VIên Chức năm 2018 của Viện Vắc xin và SPYT-7 TB kế hoạch tuyển dụng VIên Chức năm 2018 của Viện Vắc xin và SPYT-8

*** Tài liệu đính kèm:

– Mẫu đơn đăng ký dự tuyển (biểu mẫu số 1)

– Mẫu Sơ yếu lý lịch (biểu mẫu số 2) 

Nguồn tin: ivac.com.vn