Viện vật liệu xây dựng, Bộ xây dựng tuyển dụng năm 2019

08/11/2019

Viện vật liệu xây dựng, Bộ xây dựng tuyển dụng năm 2019 như sau:

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Viện vật liệu xây dựng, Bộ xây dựng tuyển dụng năm 2019

Viện vật liệu xây dựng, Bộ xây dựng tuyển dụng năm 2019

Viện vật liệu xây dựng, Bộ xây dựng tuyển dụng năm 2019

Nguồn tin: vuongtran.1991@gmail.com