VKSND tỉnh Điện Biên bổ sung đối tượng nộp hồ sơ dự tuyển công chức năm 2018

28/11/2018

VKSND tỉnh Điện Biên bổ sung đối tượng nộp hồ sơ dự tuyển công chức năm 2018 như sau:

Bien(1) Bien1(1)

`Nguồn tin: vksndtc.gov.vn