VKSND tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển công chức năm 2016

18/09/2016

11 12 13 14 15

*** Tài liệu đính kèm:

– Mẫu bản cam kết

– Mẫu lý lịch tự khai

– Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vksndthainguyen.gov.vn