Vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017

19/10/2017

Căn cứ công văn số 1624/TCLN ngày 10/10/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc tuyển dụng viên chức năm 2017;

Căn cứ kế hoạch 165/VTĐ-TCHC ngày 16 tháng 6 năm 2017 về việc xét tuyển viên chức Kiểm lâm viên;

Vườn quốc gia Tam Đảo tổ chức xét tuyển viên chức Kiểm lâm viên như sau:

ts01 ts02 ts03

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

ts04 ts041 ts044

Nguồn tin: www.tamdaonp.com.vn