Tin tức tổng hợp

13/02/2018

Người đứng đầu trong cơ quan phải gương mẫu để nhân viên noi theo

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương vào cuối năm 2017 để đánh giá tình hình, kết quả, những hạn chế, bài học kinh nghiệm năm 2017 và xác định phương hướng, giải pháp thực hiện mục tiêu năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Năm 2018, cần tận dụng đà phát triển năm 2017, cải cách kinh tế sâu rộng, đạt và vượt những mục tiêu quan trọng theo phương châm 10 chữ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Trao đổi với PV Báo Lao Động về giải pháp để thực hiện hiệu quả, quyết liệt phương châm 10 chữ vàng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Văn Hòa – Phó trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Đồng Tháp – cho biết: Phải nói rằng tôi rất là tâm đắc với phương châm 10 chữ vàng mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra.

Theo tôi để thực hiện hiệu quả phương châm này thì từng bộ, ban, ngành địa phương phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai hành động và thực hiện kế hoạch đối với tất cả các lĩnh vực. Vừa qua Chính phủ cũng đã có nhiều đổi mới trong hành động, cách làm sáng tạo trong chỉ đạo điều hành.

Đặc biệt, năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã có phương châm như vậy, coi như lời huấn thị, hiệu triệu toàn quốc, toàn quân, toàn dân đồng lòng ủng hộ từ trong Đảng, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về việc này. Vì vậy, tôi nghĩ rằng trong năm 2018, tất cả các bộ, ngành phải quán triệt việc này thật sâu sắc.

Và quan trọng hơn cả cốt lõi mà hiện nay dư luận cả nước quan tâm là giải quyết rốt ráo, chấn chỉnh những hành vi của cán bộ công chức, viên chức phải chuẩn mực trong phục vụ người dân. Đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu trong cơ quan đơn vị để cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân noi theo.

Trong các phương châm của Thủ tướng điều tôi đặc biệt quan tâm hơn cả là việc thực hiện kỷ cương và trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Muốn thực hiện được kỷ cương thì phải xử lý kiên quyết những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, hách dịch làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân vào đảng. Bên cạnh đó, phải xử lý nghiêm túc những cán bộ vi phạm pháp luật đã được phát hiện. Phải xử lý nghiêm minh để răn đe cho những người khác.

Nói về cung cách làm việc của người cán bộ, ông Phạm Văn Hòa cho rằng người cán bộ cần phải nhận thức rõ là chủ động phục vụ nhân dân vì người công chức hưởng lương từ tiền thuế của nhân dân.

Theo ông Hòa, người cán bộ lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức làm những công việc phục vụ nhân dân là phải có sự liêm chính, phải có sự quyết tâm, trách nhiệm đối với người dân. Người cán bộ phải làm cho người dân tin tưởng, yên tâm, từ đó họ sẽ thêm khí thế để phấn đấu, tạo đà phát triển kinh tế thì đất nước mới đi lên được.

“Muốn được như vậy thì phải tổ chức thực hiện trên dưới đồng lòng chứ không thể “trên nóng dưới lạnh”. Tất cả phải hưởng ứng đồng lòng thực hiện một cách quyết liệt phương châm 10 chữ vàng của Thủ tướng có như vậy người dân sẽ ngày càng tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có sự tin tưởng thì người dân sẽ tham gia đóng góp nhiều cho xã hội, từ đó kinh tế sẽ phát triển đi lên và giữ vững được kỷ cương phép nước, giữ vững được an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đưa đất nước ngày càng phồn thịnh”- ông Hòa nhấn mạnh.

Nguồn: laodong.vn

Các bài đã đăng