Tin tức tổng hợp

16/01/2018

Thanh Hoá: Nhiều năm không tổ chức tuyển dụng giáo viên nhưng vẫn ký hàng loạt hợp đồng lao động

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, tại Thanh Hóa, các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc địa phương nhiều năm không tổ chức tuyển dụng giáo viên mà tổ chức ký hợp đồng lao động. Đặc biệt, dư thừa giáo viên nhưng có nhiều địa phương vẫn tiếp tục ký hợp đồng với số lượng lớn.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có thông báo kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2013-2016.

Qua thanh tra, tại Thanh Hóa, các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc địa phương nhiều năm không tổ chức tuyển dụng giáo viên mà tổ chức ký hợp đồng lao động.

Đặc biệt có đơn vị ký hợp đồng với giáo viên, nhân viên thừa so với nhu cầu. Trong khi bài toán dư thừa giáo viên chưa được giải quyết triệt để thì vẫn có nhiều địa phương tiếp tục ký hợp đồng với số lượng lớn.

Cụ thể, TTCP xác định tỉnh Thanh Hóa trong thời gian dài từ trước năm 2011 đến 2015 để các đơn vị cấp huyện bổ nhiệm thừa số lượng lớn cán bộ quản lý trường học; hợp đồng với giáo viên thừa so với chỉ tiêu được giao, nhiều đơn vị thừa nhưng vẫn ký hợp đồng với số lượng lớn. Số lượng giáo viên thừa, thiếu nhiều nhưng chưa được xử lý triệt để.

TTCP đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân khi chưa có biện pháp chấn chỉnh kịp thời trong việc tuyển dụng, sử dụng viên chức, bổ nhiệm cán bộ quản lý, hợp đồng lao động tại các đơn vị cấp huyện.

Đề nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân khi không kịp thời sửa đổi, thay thế Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 2.3.2007 về quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức. Trong đó, phân cấp triệt để nhưng thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến xảy ra sai phạm tại nhiều đơn vị cấp huyện trong thời gian dài không có biện pháp xử lý. Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc bổ nhiệm thừa cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục; hợp đồng giáo viên thừa so với nhu cầu.

Đồng thời, TTCP yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa phải có phương án cụ thể giải quyết số hợp đồng lao động dôi dư tại các đơn vị cấp huyện; tránh trường hợp trong thời gian ngắn, chấm dứt số lượng lớn hợp đồng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của giáo viên, tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Bên cạnh đó, cần có phương án cụ thể giải quyết số giáo viên, nhân viên thừa tại các cơ sở giáo dục bậc Tiểu học và THCS. Dừng việc điều động giáo viên bậc THCS và tiểu học xuống dạy mầm non, giáo viên THCS xuống dạy tiểu học khi chưa được đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Có phương án cụ thể giải quyết số cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục thừa số lượng so với quy định. Kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, Chủ tịch UBND TP. Thanh Hoá, Hiệu trưởng ĐH Hồng Đức, Hiệu trưởng Trường VHTT&DL trong việc bổ nhiệm cán bộ chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Nguồn: laodong.vn
Các bài đã đăng