BacA Bank tuyển dụng Kiểm Soát Viên – [BAC A BANK – CN Bắc Giang – Phòng Giao dịch Việt Yên]

BacA Bank tuyển dụng Kiểm Soát Viên – [BAC A BANK – CN Bắc Giang – Phòng Giao dịch Việt Yên] , cụ thể như sau:

13/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Kỹ sư Giám sát thi công giao thông hạ tầng – TNG

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Kỹ sư Giám sát thi công giao thông hạ tầng – TNG như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi, Nghe An, Bac Ninh, Bac Giang, Yen Bai JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 5 – 7 Years SALARY Negotiable […]

30/10/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – [BAC A BANK – CN Bắc Giang – PGD Việt Yên & PGĐ Lục Nam]

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – [BAC A BANK – CN Bắc Giang – PGD Việt Yên & PGĐ Lục Nam] , cụ thể như sau:

30/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ – Khối Tín dụng Tiểu thương – Bắc Giang – TA058

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ – Khối Tín dụng Tiểu thương – Bắc Giang – TA058 , cụ thể như sau:

17/10/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Kế toán kiêm Chăm sóc khách hàng – TNR

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Kế toán kiêm Chăm sóc khách hàng – TNR APPLY  như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Bac Giang JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION College EXPERIENCES 1 – 2 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Customer Service, Accounting / Auditing / Tax […]

12/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng – CN Hiệp Hòa, CN Bắc Giang – TA050

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng – CN Hiệp Hòa, CN Bắc Giang – TA050 , cụ thể như sau:

11/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên KHDN vừa và nhỏ – TT SME Bắc Giang, Hà Tĩnh – TA014

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên KHDN vừa và nhỏ – TT SME Bắc Giang, Hà Tĩnh – TA014 , cụ thể như sau:

11/10/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên Định giá tài sản – Công ty NCB AMC

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Định giá tài sản – Công ty NCB AMC , cụ thể như sau : Mã công việc: A010 Độ tuổi: 25-35 Số năm kinh nghiệm: 01 Thời gian làm việc: Toàn thời […]

10/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBank AMC – Chuyên viên Xử lý nợ pháp lý tín chấp – Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Nội

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBank AMC – Chuyên viên Xử lý nợ pháp lý tín chấp – Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Nội , cụ thể như sau:

08/10/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân , cụ thể như sau : Mã công việc: 007 Độ tuổi: 22-35 Số năm kinh nghiệm: 01 Thời gian làm việc: Toàn thời gian Địa điểm: […]

05/10/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Giao dịch viên – [BAC A BANK – CN Bắc Giang – PGĐ Lục Nam & PGĐ Việt Yên]

BacA Bank tuyển dụng Giao dịch viên – [BAC A BANK – CN Bắc Giang – PGĐ Lục Nam & PGĐ Việt Yên] , cụ thể như sau:

04/10/2019

Facebook
Ngân hàng Dongabank tuyển dụng 2019

DongABank tuyển dụng TD – Nhân viên Quản lý Tín dụng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng TD – Nhân viên Quản lý Tín dụng , cụ thể như sau:

01/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Trưởng nhóm dịch vụ khách hàng – Bắc Giang – TA050

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Trưởng nhóm dịch vụ khách hàng – Bắc Giang – TA050 , cụ thể như sau:

23/09/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Kiểm Soát Viên – [BAC A BANK – CN Bắc Giang – Phòng Giao dịch Việt Yên]

BacA Bank tuyển dụng Kiểm Soát Viên – [BAC A BANK – CN Bắc Giang – Phòng Giao dịch Việt Yên] , cụ thể như sau:

23/09/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên Xử lý nợ pháp lý tín chấp – Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hòa Bình

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên Xử lý nợ pháp lý tín chấp – Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hòa Bình , cụ thể như sau:

05/09/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên Xử lý nợ thế chấp địa bàn – Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên Xử lý nợ thế chấp địa bàn – Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh , cụ thể như sau:

05/09/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên , cụ thể như sau : Mã công việc: 009 Độ tuổi: 22 – 28 Số năm kinh nghiệm: Không yêu cầu Thời gian làm việc: Toàn thời gian Địa điểm: Hà […]

27/08/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên Xử lý nợ thế chấp (có TSBĐ) – Hà Nội

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên Xử lý nợ thế chấp (có TSBĐ) – Hà Nội , cụ thể như sau:

21/08/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Bắc Giang – PGD Việt Yên, Lạng Giang – Chuyên viên Khách hàng

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Bắc Giang – PGD Việt Yên, Lạng Giang – Chuyên viên Khách hàng , cụ thể như sau:

02/08/2019

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

Ngân hàng MBBank tuyển dụng CV Tư vấn

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng CV Tư vấn , cụ thể như sau:

23/07/2019

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

Ngân hàng MBBank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Giao dịch viên , cụ thể như sau:

23/07/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân , cụ thể như sau : Mã công việc: 007 Độ tuổi: 25-35 Số năm kinh nghiệm: 01 Thời gian làm việc: Toàn thời gian Địa điểm: […]

17/07/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp , cụ thể như sau : Mã công việc: 006 Độ tuổi: 22-35 Số năm kinh nghiệm: 01 Thời gian làm việc: Toàn thời gian Địa điểm: […]

17/07/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – [BAC A BANK – CN Bắc Giang – PGD Việt Yên & PGĐ Lục Nam]

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – [BAC A BANK – CN Bắc Giang – PGD Việt Yên & PGĐ Lục Nam] , cụ thể như sau:

01/07/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Giao dịch viên – [BAC A BANK – CN Bắc Giang – PGĐ Lục Nam & PGĐ Việt Yên]

BacA Bank tuyển dụng Giao dịch viên – [BAC A BANK – CN Bắc Giang – PGĐ Lục Nam & PGĐ Việt Yên] , cụ thể như sau:

01/07/2019

Facebook
1 / 212