Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng PG Bank Đông Đô – Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng PG Bank Đông Đô – Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng PG Bank Đông Đô – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng PG Bank Đông Đô – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Lập trình ứng dụng Mobile

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Lập trình ứng dụng Mobile , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Trưởng nhóm Lập trình – TT Phát triển – Khối CNTT

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Lập trình – TT Phát triển – Khối CNTT , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển hệ thống (Business Analyst) – Khối Ngân hàng đầu tư

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển hệ thống (Business Analyst) – Khối Ngân hàng đầu tư , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng [Tuyển dụng tập trung] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí [Tuyển dụng tập trung] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý Tài sản

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý Tài sản , chi tiết như sau:  

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng Pvcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án – Phòng Quản lý chiến lược công nghệ – Khối CNTT

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án – Phòng Quản lý chiến lược công nghệ – Khối CNTT , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng Pvcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ – Phòng Quản lý chiến lược công nghệ – Khối CNTT

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ – Phòng Quản lý chiến lược công nghệ – Khối CNTT , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng Pvcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Quản trị/vận hành – Phòng Vận hành ứng dụng – Khối CNTT

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản trị/vận hành – Phòng Vận hành ứng dụng – Khối CNTT , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng CVC Kiểm soát hợp đồng mua và thanh toán – TNG Holdings

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng CVC Kiểm soát hợp đồng mua và thanh toán – TNG Holdings như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 3 – 5 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Accounting / Auditing / Tax, Finance / […]

16/01/2020

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng CVCC Quản lý thiết kế kiến trúc cao tầng – TNG Holdings

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng CVCC Quản lý thiết kế kiến trúc cao tầng – TNG Holdings như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 5 – 7 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Arts / Creative Design, Civil / Construction […]

16/01/2020

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Quản lý thiết kế kiến trúc khách sạn – TNG Holdings

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Quản lý thiết kế kiến trúc khách sạn – TNG Holdings như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Director JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 8 – 10 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Arts / Creative Design, Executive management DEPARTMENT TNG HOLDINGS […]

16/01/2020

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Tuyển dụng – MTALENT

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Tuyển dụng – MTALENT như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 3 – 5 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Human Resources DEPARTMENT M-Talent DEADLINE TO APPLY 15/02/2020 JOB BENEFIT  Insurance […]

16/01/2020

Facebook
Ngân hàng Seabank tuyển dụng 2019

Ngân hàng SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

Ngân hàng SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Kiểm toán nội bộ , chi tiết như sau:

16/01/2020

Facebook
Ngân hàng Seabank tuyển dụng 2019

Ngân hàng SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Phát triển tổ chức và Quản lý dự án – Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực

Ngân hàng SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Phát triển tổ chức và Quản lý dự án – Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực , chi tiết như sau:

16/01/2020

Facebook
Ngân hàng Seabank tuyển dụng 2019

Ngân hàng SeaBank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Quản lý ngân sách & Chính sách Lương,thưởng & Phúc lợi

Ngân hàng SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Quản lý ngân sách & Chính sách Lương,thưởng & Phúc lợi , chi tiết như sau:

16/01/2020

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐẦU TƯ – TRUNG TÂM ĐẦU TƯ – KHỐI ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐẦU TƯ – TRUNG TÂM ĐẦU TƯ – KHỐI ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN cụ thể như sau:

16/01/2020

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN CHÍNH NGÂN HÀNG LƯU KÝ – KHỐI ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN CHÍNH NGÂN HÀNG LƯU KÝ – KHỐI ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN cụ thể như sau:

16/01/2020

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG – PHÒNG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG – KHỐI ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG – PHÒNG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG – KHỐI ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN cụ thể như sau:

16/01/2020

Facebook
Ngân hàng acb bank tuyển dụng năm 2019

Ngân hàng ACB tuyển dụng HN – Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp

Ngân hàng ACB hiện đang tuyển dụng vị trí HN – Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp , cụ thể như sau:   

16/01/2020

Facebook
Ngân hàng acb bank tuyển dụng năm 2019

Ngân hàng ACB tuyển dụng HN – Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay

Ngân hàng ACB hiện đang tuyển dụng vị trí HN – Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay , cụ thể như sau:   

16/01/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp – Ban Tư vấn và Đầu tư tài chính – Khối Ngân hàng đầu tư

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp – Ban Tư vấn và Đầu tư tài chính – Khối Ngân hàng đầu tư , cụ thể như sau:

16/01/2020

Facebook
Ngân hàng Pvcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PVcomBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN– PHÒNG ỨNG DỤNG NỀN TẢNG VÀ NỘI BỘ – CNTT

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng PVComBank hiện đang tuyển dụng CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN– PHÒNG ỨNG DỤNG NỀN TẢNG VÀ NỘI BỘ – CNTT , cụ thể như sau:

15/01/2020

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên Giám sát dịch vụ NOC – Phòng Vận hành dịch vụ – Khối Công nghệ thông tin

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Giám sát dịch vụ NOC – Phòng Vận hành dịch vụ – Khối Công nghệ thông tin , cụ thể như sau : Mã công việc: 048 Độ tuổi: 23-38 Số năm kinh […]

15/01/2020

Facebook