Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng Chi nhánh Thăng Long – Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân (làm việc tại Long Biên, Đông Anh)

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chi nhánh Thăng Long – Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân (làm việc tại Long Biên, Đông Anh) , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng Chi nhánh Thăng Long – Chuyên viên Quản lý tín dụng (Đông Anh)

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chi nhánh Thăng Long – Chuyên viên Quản lý tín dụng (Đông Anh) , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng Chi nhánh Thăng Long – Giao dịch viên (làm việc tại Trâu Quỳ, Đông Anh)

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chi nhánh Thăng Long – Giao dịch viên (làm việc tại Trâu Quỳ, Đông Anh) , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng Chi nhánh Thăng Long – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (Long Biên, Đông Anh)

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chi nhánh Thăng Long – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (Long Biên, Đông Anh) , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng [Tuyển dụng tập trung] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí [Tuyển dụng tập trung] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng [Tuyển dụng tập trung] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí [Tuyển dụng tập trung] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng Pvcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án – Phòng Quản lý chiến lược công nghệ – Khối CNTT

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án – Phòng Quản lý chiến lược công nghệ – Khối CNTT , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng Pvcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PVcomBank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng PVComBank hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng Pvcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên chính sách và Quản lý hiệu suất, Khối KHCN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính sách và Quản lý hiệu suất, Khối KHCN , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Phân tích và Báo cáo Rủi ro – Hà Nội – TA003

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phân tích và Báo cáo Rủi ro – Hà Nội – TA003 , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Phân tích và Báo cáo Rủi ro – Hà Nội – TA003

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Phân tích và Báo cáo Rủi ro – Hà Nội – TA003 , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên/Cộng tác viên Xử lý nợ tín chấp qua điện thoại – Hà Nội

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên/Cộng tác viên Xử lý nợ tín chấp qua điện thoại – Hà Nội , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên Xử lý nợ hiện trường tín chấp (Field Collector) – Hà Nội, Hòa Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Bắc Ninh

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên Xử lý nợ hiện trường tín chấp (Field Collector) – Hà Nội, Hòa Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Bắc Ninh , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên Xử lý nợ tín chấp Khách hàng doanh nghiệp – Hà Nội, Thái Bình – Nam Định, Hải Phòng – Quảng Ninh, Bắc Ninh – Bắc Giang

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên Xử lý nợ tín chấp Khách hàng doanh nghiệp – Hà Nội, Thái Bình – Nam Định, Hải Phòng – Quảng Ninh, Bắc Ninh – Bắc Giang , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Kiểm toán viên – Ban Kiểm toán nội bộ

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Kiểm toán viên – Ban Kiểm toán nội bộ , cụ thể như sau : Mã công việc: 032 Độ tuổi: 25 – 35 Số năm kinh nghiệm: 01 hoặc 02 năm Thời gian làm […]

23/02/2020

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro tín dụng (mảng chính sách)

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro tín dụng (mảng chính sách) , cụ thể như sau : Mã công việc: 056 Độ tuổi: 25-35 Số năm kinh nghiệm: 1 – 2năm […]

23/02/2020

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp An ninh khách sạn – TNH

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp An ninh khách sạn – TNH như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Intermediate EXPERIENCES 2 – 3 Years SALARY 18,000,000 – 25,000,000 VND INDUSTRY Security, Restaurant / Hotel DEPARTMENT TNH […]

23/02/2020

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên gia Chính sách và Quản lý danh mục KHDN lớn – QLRR – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên gia Chính sách và Quản lý danh mục KHDN lớn – QLRR – MSB như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 7 – 10 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Banking, Finance / Investment […]

23/02/2020

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Quản lý nhà thầu – KCN – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Quản lý nhà thầu – KCN – MSB như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 1 – 2 Years SALARY 15,000,000 – 25,000,000 VND INDUSTRY IT – Software, IT […]

23/02/2020

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Vận hành Ứng dụng Lõi/ ngành – TNTECH

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Vận hành Ứng dụng Lõi/ ngành – TNTECH như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 5 – 7 Years SALARY 15,000,000 – 25,000,000 VND INDUSTRY IT – Software, IT – Hardware […]

23/02/2020

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị và Điều phối Dự án (PMO) – TNTECH

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị và Điều phối Dự án (PMO) – TNTECH như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent EXPERIENCES 2 – 3 Years SALARY 10,000,000 – 20,000,000 VND INDUSTRY IT – Software, IT – Hardware […]

23/02/2020

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Mạng và An ninh thông tin – TNTECH

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Mạng và An ninh thông tin – TNTECH như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 7 – 10 Years SALARY 15,000,000 – 25,000,000 VND INDUSTRY IT – Software, IT […]

23/02/2020

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh – [BAC A BANK – Chi nhánh Bắc Ninh/Nam Định/ Thanh Trì/ Hoài Đức]

BacA Bank tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh – [BAC A BANK – Chi nhánh Bắc Ninh/Nam Định/ Thanh Trì/ Hoài Đức] , cụ thể như sau:

23/02/2020

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – [BAC A BANK – Khu Vực Hà Nội/ Quảng Ninh/Thái Bình/ Hà Giang]

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – [BAC A BANK – Khu Vực Hà Nội/ Quảng Ninh/Thái Bình/ Hà Giang] , cụ thể như sau:

23/02/2020

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Giao dịch viên – [BAC A BANK – Chi Nhánh Gia Lâm/ Vĩnh Phúc/Kiên Giang/ Cần Thơ]

BacA Bank tuyển dụng Giao dịch viên – [BAC A BANK – Chi Nhánh Gia Lâm/ Vĩnh Phúc/Kiên Giang/ Cần Thơ] , cụ thể như sau:

23/02/2020

Facebook