Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Giám đốc Quản lý Đầu tư – Khách hàng Doanh nghiệp Lớn – Hà Nội, Hồ Chí Minh – TA020

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Quản lý Đầu tư – Khách hàng Doanh nghiệp Lớn – Hà Nội, Hồ Chí Minh – TA020 , cụ thể như sau:

19/09/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên Đối tác chiến lược nhân sự (HRBP) – Hà Nội

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên Đối tác chiến lược nhân sự (HRBP) – Hà Nội , cụ thể như sau:

19/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị hạ tầng – TNTECH

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị hạ tầng – TNTECH như sau: Work Location Ha Noi Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 3 – 5 Years Salary 15,000,000 – 20,000,000 VND Industry IT – Software, IT – Hardware / Network Deadline to Apply […]

19/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Kế toán tổng hợp (AMC) – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Kế toán tổng hợp (AMC) – MSB như sau: Work Location Ha Noi Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 2 – 3 Years Salary Negotiable Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment Deadline to Apply 26/09/2019 […]

19/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ kinh doanh – BBH – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ kinh doanh – BBH – MSB như sau: Work Location Ha Noi Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 7 – 10 Years Salary Negotiable Industry Insurance, Banking, Finance / Investment Deadline to Apply 30/09/2019 Job […]

19/09/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Trải nghiệm KHDN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Trải nghiệm KHDN, cụ thể như sau:   

19/09/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý dữ liệu và hỗ trợ giao dịch – Hỗ trợ giao dịch nguồn vốn – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý dữ liệu và hỗ trợ giao dịch – Hỗ trợ giao dịch nguồn vốn – Khối Vận hành, cụ thể như sau:   

19/09/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp kiểm soát tài chính (Giám sát từ xa)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp kiểm soát tài chính (Giám sát từ xa), cụ thể như sau:   

19/09/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán (Kế toán viên)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán (Kế toán viên), cụ thể như sau:

19/09/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý thư viện

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý thư viện, cụ thể như sau:

19/09/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý và nghiên cứu Khoa học

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý và nghiên cứu Khoa học, cụ thể như sau:

19/09/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Ngân hàng thực hành

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Ngân hàng thực hành, cụ thể như sau:

19/09/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ BÁN (PHỤ TRÁCH THU HỒI NỢ) – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ BÁN (PHỤ TRÁCH THU HỒI NỢ) – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP , cụ thể như sau:

18/09/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng GIAO DỊCH VIÊN ONLINE – PHÒNG CALL CENTER – KHỐI NGÂN HÀNG CÁ NHÂN

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí GIAO DỊCH VIÊN ONLINE – PHÒNG CALL CENTER – KHỐI NGÂN HÀNG CÁ NHÂN , cụ thể như sau:

18/09/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN , cụ thể như sau:

18/09/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP , cụ thể như sau:

18/09/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP , cụ thể như sau:

18/09/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng DOANH NGHIỆP – Khu vực Hồ Chí Minh (Quận 1, 5, 7, Gò Vấp, Tân Bình, Củ Chi, Hóc Môn), Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Dương

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng DOANH NGHIỆP – Khu vực Hồ Chí Minh (Quận 1, 5, 7, Gò Vấp, Tân Bình, Củ Chi, Hóc Môn), Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Dương, cụ thể như sau:

18/09/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng CÁ NHÂN – Khu vực Hồ Chí Minh (Quận 1, 5, 7, Gò Vấp, Tân Bình, Củ Chi, Hóc Môn), Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Dương

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng CÁ NHÂN – Khu vực Hồ Chí Minh (Quận 1, 5, 7, Gò Vấp, Tân Bình, Củ Chi, Hóc Môn), Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Dương, cụ thể như sau:

18/09/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên tổ kỹ thuật dự án Data Warehouse – Business Intelligence

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên tổ kỹ thuật dự án Data Warehouse – Business Intelligence , cụ thể như sau:

18/09/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp thẩm định đầu tư

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp thẩm định đầu tư, cụ thể như sau:   

18/09/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý và Kinh doanh Sản phẩm Quản lý dòng tiền

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý và Kinh doanh Sản phẩm Quản lý dòng tiền , chi tiết như sau:  

18/09/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Thực tập sinh Khối Quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Thực tập sinh Khối Quản trị rủi ro , chi tiết như sau:  

18/09/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại (Telesale)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại (Telesale), cụ thể như sau:   

18/09/2019

Facebook
Ngân hàng Pvcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PVcomBank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng PVComBank hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên , cụ thể như sau:

18/09/2019

Facebook