Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân – Khối Ngân hàng bán lẻ

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân – Khối Ngân hàng bán lẻ , cụ thể như sau : Mã công việc: 007 Độ tuổi: 23-35 Số năm kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm […]

22/04/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp , cụ thể như sau : Mã công việc: 006 Độ tuổi: 25-35 Số năm kinh nghiệm: 01 Thời gian làm việc: Toàn thời gian […]

22/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh (Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh (Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh) cụ thể như sau:

19/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Nhân viên Ngân quỹ – Chi nhánh (Nhân viên Ngân quỹ – Chi nhánh)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Nhân viên Ngân quỹ – Chi nhánh (Nhân viên Ngân quỹ – Chi nhánh) cụ thể như sau:

19/04/2019

Facebook
Ngân hàng Sacombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Sacombank tuyển dụng [MB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Ngân hàng Sacombank đang tuyển dụng vị trí [MB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP với chi tiết như sau:

19/04/2019

Facebook
Ngân hàng Sacombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Sacombank tuyển dụng [MB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Ngân hàng Sacombank đang tuyển dụng vị trí [MB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN với chi tiết như sau:

19/04/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng KIỂM SOÁT VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí KIỂM SOÁT VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG

18/04/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN 1 BÁN SẢN PHẨM CHO VAY MUA Ô TÔ

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN 1 BÁN SẢN PHẨM CHO VAY MUA Ô TÔ

18/04/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối QLNNL – Chuyên viên Phòng Đào tạo/Bộ phận đào tạo kỹ năng và kiến thức

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối QLNNL – Chuyên viên Phòng Đào tạo/Bộ phận đào tạo kỹ năng và kiến thức , cụ thể như sau:

17/04/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hải Phòng – Tuyển dụng Phó Trưởng phòng Khách hàng

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hải Phòng – Tuyển dụng Phó Trưởng phòng Khách hàng , cụ thể như sau:

17/04/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hải Phòng – Tuyển dụng Hải Phòng – Tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch, Giao dịch viên và các vị trí Chuyên viênn

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hải Phòng – Tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch, Giao dịch viên và các vị trí Chuyên viên , cụ thể như sau:

17/04/2019

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng Chi nhánh Hải Phòng – Trưởng phòng giao dịch

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chi nhánh Hải Phòng – Trưởng phòng giao dịch , cụ thể như sau:

17/04/2019

Facebook
Ngân hàng Sacombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Sacombank tuyển dụng [MB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Ngân hàng Sacombank đang tuyển dụng vị trí [MB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN với chi tiết như sau:

13/04/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Chuyên viên-Giao dịch viên (Giao dịch viên)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Chuyên viên-Giao dịch viên (Giao dịch viên) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụGiao dịch viên Chức danhChuyên viên Số lượng127 Nơi làm việcBa Đình (2), Bà Rịa (1), Bắc Hải Dương (3), Bình Định (2), Bình Dương […]

12/04/2019

Facebook
Ngân hàng Seabank tuyển dụng 2019

Ngân hàng SeaBank tuyển dụng Trưởng nhóm Giao dịch viên – KV Hải Phòng

Ngân hàng SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Giao dịch viên – KV Hải Phòng , chi tiết như sau:

12/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (có kinh nghiệm) – Chi nhánh (Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (có kinh nghiệm) – Chi nhánh (Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh) cụ thể như sau:

11/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (có kinh nghiệm) – Chi nhánh (Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (có kinh nghiệm) – Chi nhánh (Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh, cụ thể như sau:

11/04/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Nhân viên quan hệ khách hàng Hải Dương/Hải Phòng

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Nhân viên quan hệ khách hàng Hải Dương/Hải Phòng, cụ thể như sau:

02/04/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Nhân viên hỗ trợ vận hành Hải Phòng

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Nhân viên hỗ trợ vận hành Hải Phòng, cụ thể như sau:

01/04/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

27/03/2019

Facebook
Ngân hàng Baovietbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng BaoVietBank tuyển dụng Phó Trưởng phòng Giao dịch

Hiện nay Ngân hàng BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Phó Trưởng phòng Giao dịch, cụ thể như sau:

27/03/2019

Facebook
1 / 212