Ngân hàng Seabank tuyển dụng 2019

SeaBank tuyển dụng Trưởng nhóm Giao dịch viên

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Giao dịch viên, chi tiết như sau:

11/03/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:    

07/03/2019

Facebook
Ngân hàng Seabank tuyển dụng 2019

SeaBank tuyển dụng Trưởng nhóm Giao dịch viên

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Giao dịch viên, chi tiết như sau:

06/03/2019

Facebook
Ngân hàng Seabank tuyển dụng 2019

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân, chi tiết như sau:

05/03/2019

Facebook

VIB tuyển dụng Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp/Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp/Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp, chi tiết như sau:  

02/03/2019

Facebook

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:    

02/03/2019

Facebook

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp, cụ thể như sau:

02/03/2019

Facebook

VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng/Trợ lý Quản lý khách hàng

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng/Trợ lý Quản lý khách hàng, chi tiết như sau:  

27/02/2019

Facebook
4 / 41234