Ngân hàng abbank tuyển dụng 2019

ABBANK tuyển dụng Nhân viên Thủ quỹ (khu vực Sông Mã – Sơn La)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị tri Nhân viên Thủ quỹ (khu vực Sông Mã – Sơn La) , cụ thể như sau:   

03/12/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản – Khu vực Miền Bắc

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản – Khu vực Miền Bắc , cụ thể như sau:

27/11/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản – Khu vực Miền Bắc

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản – Khu vực Miền Bắc , cụ thể như sau:

23/09/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản – Khu vực Miền Bắc

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản – Khu vực Miền Bắc , cụ thể như sau:

08/08/2019

Facebook
Ngân hàng Hdbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng HDBank tuyển dụng Giám đốc chi nhánh – Khu vực miền Bắc

Ngân hàng HDBank tuyển dụng Giám đốc chi nhánh – Khu vực miền Bắc, cụ thể như sau:

27/06/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng , cụ thể như sau:

13/06/2019

Facebook
Ngân hàng abbank tuyển dụng 2019

ABBANK tuyển dụng (Khu vực Sốp Cộp – Sơn La) Giao dịch viên

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị tri (Khu vực Sốp Cộp – Sơn La) Giao dịch viên , cụ thể như sau:   

12/06/2019

Facebook
Ngân hàng abbank tuyển dụng 2019

ABBANK tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân (khu vực Điện Biên)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân (khu vực Điện Biên) , cụ thể như sau:   

05/06/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Trưởng nhóm khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:    

27/05/2019

Facebook