Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBank AMC – Chuyên Viên Tố Tụng

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBank AMC – Chuyên Viên Tố Tụng , cụ thể như sau:

22/01/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBank AMC – Chuyên Viên Truy Dấu Xử Lý Nợ

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBank AMC – Chuyên Viên Truy Dấu Xử Lý Nợ , cụ thể như sau:

15/01/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Nợ địa bàn – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản trị Nợ địa bàn – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề , cụ thể như sau:

14/01/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBank AMC – Chuyên Viên Truy Tìm Thông Tin Khách Hàng

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBank AMC – Chuyên Viên Truy Tìm Thông Tin Khách Hàng , cụ thể như sau:

13/01/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBank AMC – Chuyên Viên Pháp Lý Xử Lý Nợ Tín Chấp KHCN – TP.HCM, Đà Nẵng

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBank AMC – Chuyên Viên Pháp Lý Xử Lý Nợ Tín Chấp KHCN – TP.HCM, Đà Nẵng , cụ thể như sau:

13/01/2020

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý khách hàng Ưu tiên – Khu vực Trung Bộ

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý khách hàng Ưu tiên – Khu vực Trung Bộ , chi tiết như sau:  

23/12/2019

Facebook
Ngân hàng acb bank tuyển dụng năm 2019

Ngân hàng ACB tuyển dụng BTB – Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Ngân hàng ACB hiện đang tuyển dụng vị trí BTB – Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân , cụ thể như sau:   

19/12/2019

Facebook
Ngân hàng acb bank tuyển dụng năm 2019

Ngân hàng ACB tuyển dụng BTB – Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

Ngân hàng ACB hiện đang tuyển dụng vị trí BTB – Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp , cụ thể như sau:   

19/12/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Giao dịch viên – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Khối Vận hành , cụ thể như sau : Mã công việc: 009 Độ tuổi: 22 – 26 Số năm kinh nghiệm: Không yêu cầu Thời gian làm việc: Toàn thời […]

17/12/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Truyền thông & Marketing (Resort Ana Mandara) – TNH

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Truyền thông & Marketing (Resort Ana Mandara) – TNH như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Thua Thien Hue JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 3 – 5 Years SALARY 10,000,000 – 15,000,000 VND INDUSTRY Advertising / PR / […]

17/12/2019

Facebook
Ngân hàng Seabank tuyển dụng 2019

Ngân hàng SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Ngân hàng SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi , chi tiết như sau:

12/12/2019

Facebook
Ngân hàng Seabank tuyển dụng 2019

Ngân hàng SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam

Ngân hàng SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam , chi tiết như sau:

12/12/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Huế – Trụ sở Chi nhánh, PGD Quảng Điền, Phú Vang – Chuyên viên Khách hàng cá nhân

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Huế – Trụ sở Chi nhánh, PGD Quảng Điền, Phú Vang – Chuyên viên Khách hàng cá nhân , cụ thể như sau:  

11/12/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung) , cụ thể như sau:

11/12/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Giao dịch viên – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Khối Vận hành , cụ thể như sau : Mã công việc: 009 Độ tuổi: 22 – 26 Số năm kinh nghiệm: Không yêu cầu Thời gian làm việc: Toàn thời […]

09/12/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Nợ địa bàn – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản trị Nợ địa bàn – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề , cụ thể như sau:

29/11/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ khách hàng – CN Gia Lai, Nha Trang, Phú Hội – Huế, Tiền Giang, Bình Phước – TA047

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ khách hàng – CN Gia Lai, Nha Trang, Phú Hội – Huế, Tiền Giang, Bình Phước – TA047 , cụ thể như sau:

19/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng General Manager Ana Mandara Huế – TNH

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng General Manager Ana Mandara Huế – TNH như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Thua Thien Hue JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 10 – 12 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Restaurant / Hotel, Executive management DEPARTMENT TNH DEADLINE TO APPLY 15/11/2019 […]

11/11/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Huế – Giám đốc Phòng giao dịch, Chuyên viên Khách hàng Cá nhân, Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp và Giao dịch viên

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Huế – Giám đốc Phòng giao dịch, Chuyên viên Khách hàng Cá nhân, Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp và Giao dịch viên , cụ thể như sau:  

10/11/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Chuyên viên Trung tâm Giám sát Kinh doanh tại Quảng Nam, Huế

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Chuyên viên Trung tâm Giám sát Kinh doanh tại Quảng Nam, Huế , cụ thể như sau:  

07/11/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung) , cụ thể như sau:

04/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Quản lý (Khu vui chơi giải trí Weego TTTM Bắc Trường Tiền, Huế) – TNL

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Quản lý (Khu vui chơi giải trí Weego TTTM Bắc Trường Tiền, Huế) – TNL như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Thua Thien Hue JOB LEVEL Manager JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Postgraduate EXPERIENCES 5 – 7 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Executive management, Finance / Investment DEPARTMENT […]

01/11/2019

Facebook
Ngân hàng Dongabank tuyển dụng 2019

DongABank tuyển dụng HDTD – Nhân Viên Thẩm Định

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng HDTD – Nhân Viên Thẩm Định , cụ thể như sau:

10/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng – Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình – TA047

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng – Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình – TA047 , cụ thể như sau:

05/10/2019

Facebook
1 / 41234