Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Kỹ sư Giám sát thi công giao thông hạ tầng – TNG

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Kỹ sư Giám sát thi công giao thông hạ tầng – TNG như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi, Nghe An, Bac Ninh, Bac Giang, Yen Bai JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 5 – 7 Years SALARY Negotiable […]

30/10/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Trưởng nhóm khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:    

27/05/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân cao cấp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng cá nhân cao cấp, cụ thể như sau:    

27/05/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Giám đốc dịch vụ ngân hàng ưu tiên (Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc dịch vụ ngân hàng ưu tiên (Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc), cụ thể như sau:    

27/05/2019

Facebook