An Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh An Giang năm 2018 là 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2018
 2. Trung tâm Tin học tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  08/10/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 4. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  27/09/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2018
 6. Sở Công Thương tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  07/09/2018
 7. Bệnh viện Tim Mạch An Giang tuyển dụng ...
  location
  Date
  10/08/2018
 8. Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/08/2018
 9. Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang tuyển dụng: ...
  location
  Date
  22/05/2018
 10. Sở GD&ĐT An Giang điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển nhân viên năm 2018 (Lần 2) ...
  location
  Date
  27/04/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Sở GD&ĐT An Giang điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển nhân viên năm 2018 ...
  location
  Date
  15/03/2018
 13. Trung tâm Công tác xã hội Bảo vệ trẻ em tỉnh Đồng Nai tuyển dụng ...
  location
  Date
  14/03/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/01/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Nguồn tin: agu.edu.vn ...
  location
  Date
  04/01/2018
 19. Chi cục Văn thư - Lưu trữ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  13/12/2017
 20. Trường Đại học An Giang thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2017
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2017
 22. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2017
2 / 512345