An Giang

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2016
 2. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng cán bộ năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2016
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2016
 5. Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành tuyển dụng bổ sung giáo viên mầm non năm học 2016 - 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2016
 6. Phòng GDĐT Tân Châu, An Giang thông báo tuyển dụng bổ sung giáo viên mầm non năm học 2016 - 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2016
 7. Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng từ 20-30 điều dưỡng như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 333 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2016
 11. Trường Đại học An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  05/09/2016
 12. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2016-2017 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 611 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2016
 14. Cục Thống kê An Giang thông báo tuyển dụng công chức cho các vị trí công tác tại các phòng, Chi cục Thống kê trực thuộc như sau ...
  location
  Date
  17/08/2016
 15. Ban quản lý Khu kinh tế An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  17/08/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2016
 17. Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang thông báo tuyển dụng người dẫn chương trình cho các bản tin thời sự, các chuyên đề, chuyên mục, chương ...
  location
  Date
  01/07/2016
 18. ...
  location
  Date
  17/06/2016
 19. ...
  location
  Date
  17/06/2016
 20. Nguồn tin: yu.ctu.edu.vn ...
  location
  Date
  20/05/2016
 21. ...
  location
  Date
  14/04/2016
 22. ...
  location
  Date
  04/04/2016
 23. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang thông báo về việc tuyển dụng nhân sự như sau: I. Vị trí tuyển dụng: Lập tr ...
  location
  Date
  24/12/2015
 24. Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang thông báo việc nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng nhân sự bố trí về các đơn vị sự nghiệp trực thu ...
  location
  Date
  02/12/2015
 25. ...
  location
  Date
  19/11/2015
 26. **Tệp đính kèm: – 7721_Mau Ho so tuyen dung.rar – 7726_Dieu chinh thong tin tuyen dung GV Tieng Anh va chi tieu khoi THPT.rar ...
  location
  Date
  23/08/2015
 27. ...
  location
  Date
  13/06/2015
 28. ...
  location
  Date
  01/04/2015
 29. Trường đại học An Giang cần tuyển viên chức vào công tác giảng dạy. ...
  location
  Date
  14/03/2015
 30. Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, ...
  location
  Date
  06/02/2015
2 / 3123