An Giang

 1. Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang tuyển dụng: ...
  location
  Date
  22/05/2018
 2. Sở GD&ĐT An Giang điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển nhân viên năm 2018 (Lần 2) ...
  location
  Date
  27/04/2018
 3. Sở GD&ĐT An Giang điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển nhân viên năm 2018 ...
  location
  Date
  15/03/2018
 4. Trung tâm Công tác xã hội Bảo vệ trẻ em tỉnh Đồng Nai tuyển dụng ...
  location
  Date
  14/03/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/01/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2018
 8. Nguồn tin: agu.edu.vn ...
  location
  Date
  04/01/2018
 9. Chi cục Văn thư - Lưu trữ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  13/12/2017
 10. Trường Đại học An Giang thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2017
 12. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh An Giang năm 2017 là 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2017
 14. Nhu cầu tuyển dụng 96 viên chức ...
  location
  Date
  11/10/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2017
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2017
 18. Văn phòng Quốc hội thông báo tuyển dụng công chức cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2017
 19. Phòng GDĐT huyện Phú Tân, An Giang tuyển dụng viên chức năm học 2017- 2018 ...
  location
  Date
  08/09/2017
 20. Số lượng tuyển dụng: 201 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2017
2 / 512345