An Giang

 1. Trường Đại học An Giang thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2017
 3. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh An Giang năm 2017 là 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2017
 5. Nhu cầu tuyển dụng 96 viên chức ...
  location
  Date
  11/10/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2017
 9. Văn phòng Quốc hội thông báo tuyển dụng công chức cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2017
 10. Phòng GDĐT huyện Phú Tân, An Giang tuyển dụng viên chức năm học 2017- 2018 ...
  location
  Date
  08/09/2017
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Số lượng tuyển dụng: 201 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2017
 13. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tuyển dụng ...
  location
  Date
  01/09/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 16. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2017
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Nhu cầu tuyển dụng: 687 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2017
 20. Nhu cầu cần tuyển: 15 viên chức. ...
  location
  Date
  07/08/2017
 21. Ban quản lý Khu kinh tế An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2017
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2017
3 / 512345