An Giang

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2016
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2016
 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành tuyển dụng bổ sung giáo viên mầm non năm học 2016 - 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2016
 4. Phòng GDĐT Tân Châu, An Giang thông báo tuyển dụng bổ sung giáo viên mầm non năm học 2016 - 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2016
 5. Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng từ 20-30 điều dưỡng như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2016
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 333 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2016
 9. Trường Đại học An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  05/09/2016
 10. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2016-2017 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 611 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2016
 12. Cục Thống kê An Giang thông báo tuyển dụng công chức cho các vị trí công tác tại các phòng, Chi cục Thống kê trực thuộc như sau ...
  location
  Date
  17/08/2016
 13. Ban quản lý Khu kinh tế An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  17/08/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2016
 15. Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang thông báo tuyển dụng người dẫn chương trình cho các bản tin thời sự, các chuyên đề, chuyên mục, chương ...
  location
  Date
  01/07/2016
 16. ...
  location
  Date
  17/06/2016
 17. ...
  location
  Date
  17/06/2016
 18. Nguồn tin: yu.ctu.edu.vn ...
  location
  Date
  20/05/2016
 19. ...
  location
  Date
  14/04/2016
 20. ...
  location
  Date
  04/04/2016
4 / 512345