An Giang

 1. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cần tuyển dụng lao động cho Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện thuộc chi nhánh các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Sóc ...
  location
  Date
  11/07/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2017
 3. Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang tuyển dụng: ...
  location
  Date
  08/06/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/04/2017
 5. Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang cần tuyển 14 điều dưỡng trung học. ...
  location
  Date
  21/04/2017
 6. Trung tâm tin học - Sở Thông tin và Truyền thông An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2016
 9. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng cán bộ năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2016
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2016
 13. Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành tuyển dụng bổ sung giáo viên mầm non năm học 2016 - 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2016
 14. Phòng GDĐT Tân Châu, An Giang thông báo tuyển dụng bổ sung giáo viên mầm non năm học 2016 - 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2016
 15. Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng từ 20-30 điều dưỡng như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 333 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2016
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2016
 20. Trường Đại học An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  05/09/2016
 21. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2016-2017 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2016
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 611 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2016
4 / 512345