An Giang

 1. ...
  location
  Date
  19/11/2015
 2. [slideshare id=51969912&doc=7721tb154tuyendung-150823120801-lva1-app6892&type=d] [slideshare id=51970031&doc=7721tb154tuyendung-150823121645-lva1-app6891&type=d] ** ...
  location
  Date
  23/08/2015
 3. [slideshare id=49351079&doc=tdbsdkbvangiang-150613152630-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  13/06/2015
 4. ...
  location
  Date
  01/04/2015
 5. Trường đại học An Giang cần tuyển viên chức vào công tác giảng dạy. ...
  location
  Date
  14/03/2015
 6. Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, ...
  location
  Date
  06/02/2015
 7. Sở GD&ĐT An Giang thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục đợt 2 năm học 2014 – 2015. Số lượng tuyển dụng gồm 15 chỉ tiêu giáo v ...
  location
  Date
  01/10/2014
 8. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư 15/20 ...
  location
  Date
  19/05/2014
 9. Thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2012 được UBND tỉnh phê duyệt và trên cơ sở tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các ...
  location
  Date
  10/04/2012
5 / 512345