An Giang

 1. Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang thông báo tuyển dụng người dẫn chương trình cho các bản tin thời sự, các chuyên đề, chuyên mục, chương ...
  location
  Date
  01/07/2016
 2. ...
  location
  Date
  17/06/2016
 3. ...
  location
  Date
  17/06/2016
 4. Nguồn tin: yu.ctu.edu.vn ...
  location
  Date
  20/05/2016
 5. ...
  location
  Date
  14/04/2016
 6. ...
  location
  Date
  04/04/2016
 7. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang thông báo về việc tuyển dụng nhân sự như sau: I. Vị trí tuyển dụng: Lập tr ...
  location
  Date
  24/12/2015
 8. Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang thông báo việc nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng nhân sự bố trí về các đơn vị sự nghiệp trực thu ...
  location
  Date
  02/12/2015
 9. ...
  location
  Date
  19/11/2015
 10. [slideshare id=51969912&doc=7721tb154tuyendung-150823120801-lva1-app6892&type=d] [slideshare id=51970031&doc=7721tb154tuyendung-150823121645-lva1-app6891&type=d] ** ...
  location
  Date
  23/08/2015
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. [slideshare id=49351079&doc=tdbsdkbvangiang-150613152630-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  13/06/2015
 13. ...
  location
  Date
  01/04/2015
 14. Trường đại học An Giang cần tuyển viên chức vào công tác giảng dạy. ...
  location
  Date
  14/03/2015
 15. Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, ...
  location
  Date
  06/02/2015
 16. Sở GD&ĐT An Giang thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục đợt 2 năm học 2014 – 2015. Số lượng tuyển dụng gồm 15 chỉ tiêu giáo v ...
  location
  Date
  01/10/2014
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư 15/20 ...
  location
  Date
  19/05/2014
 19. Thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2012 được UBND tỉnh phê duyệt và trên cơ sở tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các ...
  location
  Date
  10/04/2012
5 / 512345