Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/12/2018
 2. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng bổ sung công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  29/11/2018
 3. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 1 TP.Bà Rịa tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  26/11/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2018
 5. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch năm 2018 ...
  location
  Date
  19/11/2018
 6. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức phòng Văn hóa và Thông tin năm 2018 ...
  location
  Date
  19/11/2018
 7. UBND TP.Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tiếp nhận hồ sơ thi tuyển chức danh Lãnh đạo, quản lý năm 2018 ...
  location
  Date
  06/11/2018
 8. UBND TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng chức danh Lãnh đạo, quản lý năm 2018 ...
  location
  Date
  05/11/2018
 9. Sở nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng ...
  location
  Date
  02/11/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
 11. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  25/10/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 137 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2018
 15. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  15/10/2018
 16. Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng bổ sung công chức cho Chi cục THADS huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 20. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018