Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  25/10/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 137 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2018
 5. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  15/10/2018
 6. Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng bổ sung công chức cho Chi cục THADS huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 10. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 11.  UBND phường Thắng Tam vừa có Thông báo số 1341/TB-UBND ngày 18/9/2018 về việc tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách. Theo đó Ph ...
  location
  Date
  20/09/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/09/2018
 13. Nguồn tin: baria-vungtau.gov.vn ...
  location
  Date
  17/09/2018
 14. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  06/09/2018
 15. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo về việc tuyển dụng công chức Loại D như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2018
 16. Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tuyển dụng viên chức kế toán như sau: ...
  location
  Date
  04/09/2018
 17. UBND Phường 11, TP.Vũng Tàu thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  23/08/2018
 18. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 - 2019 ...
  location
  Date
  22/08/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 273 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2018
 20. UBND phường 5, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng ...
  location
  Date
  18/07/2018