Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 2.  UBND phường Thắng Tam vừa có Thông báo số 1341/TB-UBND ngày 18/9/2018 về việc tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách. Theo đó Ph ...
  location
  Date
  20/09/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/09/2018
 4. Nguồn tin: baria-vungtau.gov.vn ...
  location
  Date
  17/09/2018
 5. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  06/09/2018
 6. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo về việc tuyển dụng công chức Loại D như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2018
 7. Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tuyển dụng viên chức kế toán như sau: ...
  location
  Date
  04/09/2018
 8. UBND Phường 11, TP.Vũng Tàu thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  23/08/2018
 9. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 - 2019 ...
  location
  Date
  22/08/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 273 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2018
 11. UBND phường 5, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng ...
  location
  Date
  18/07/2018
 12. UBND phường 7, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng ...
  location
  Date
  18/07/2018
 13. Tổng chỉ tiêu: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2018
 14. UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  30/06/2018
 15. Nhu cầu tuyển dụng(Bấm vào hình để xem cỡ lớn): Nguồn: cchc.baria-vungtau.gov.vn ...
  location
  Date
  06/06/2018
 16. ***Nhu cầu tuyển dụng(Bấm vào hình để xem cỡ lớn): Nguồn: trungtamnuocbrvt.com.vn ...
  location
  Date
  22/05/2018
 17. UBND TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao năm 2018 ...
  location
  Date
  18/05/2018
 18. Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy ...
  location
  Date
  26/04/2018
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2018