Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/01/2018
 2. Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017, như sau: (Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn) Nguồn tin: so ...
  location
  Date
  29/12/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 149 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2017
 5. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2017
 6. Căn cứ Kế hoạch số 263/KH-VKS-P15 ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc tuyển dụng công chức năm ...
  location
  Date
  13/11/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2017
 8. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2017
 9. Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2017
 10. Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2017
 11. Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2017
 12. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng giảng viên ...
  location
  Date
  02/10/2017
 13. Nhu cầu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2017
 14. Nhu cầu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 16. Nhu cầu tuyển dụng năm 2017: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2017
 17. Theo đó, có 112 chỉ tiêu cần tuyển dụng, gồm: Khối Mầm non 49, Tiểu học 34, THCS 29 ...
  location
  Date
  22/08/2017
 18. Sở Nội vụ ban hành Quyết định 284/QĐ-SNV phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục chăn nuôi ...
  location
  Date
  10/08/2017
 19. Sở Nội vụ Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2017
 20. Sở Nội vụ phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường năm 2017 ...
  location
  Date
  02/08/2017