Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Ủy ban nhân dân phường 7 thông báo tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2017
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2017
 5. Sở Nội vụ Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Sở Văn hoá và Thể thao năm 2017 ...
  location
  Date
  12/07/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 7. Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực Cái Mép -Thị Vải BRVT tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2017
 9. Trung tâm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2017
 10. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu ...
  location
  Date
  05/07/2017
 11. Hội đồng xét tuyển viên chức TT ứng dụng tiến bộ KH&CN và TT Thông tin và Thống kê KH&CN thông báo tuyển dụng 02 vị trí việc làm, cụ ...
  location
  Date
  03/07/2017
 12. BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2017
 13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  14/06/2017
 15. UBND xã Long Mỹ tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách. ...
  location
  Date
  01/06/2017
 16. UBND xã Phước Long Thọ, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2017
 17. Sở Nội vụ Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu ...
  location
  Date
  26/05/2017
 18. UBND thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng năm 2017, như sau: ...
  location
  Date
  25/05/2017
 19. UBND xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng năm 2017, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2017
 20. UBND phường Long Tâm tuyển dụng ...
  location
  Date
  19/05/2017