Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2017
 2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  14/06/2017
 4. UBND xã Long Mỹ tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách. ...
  location
  Date
  01/06/2017
 5. UBND xã Phước Long Thọ, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2017
 6. Sở Nội vụ Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu ...
  location
  Date
  26/05/2017
 7. UBND thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng năm 2017, như sau: ...
  location
  Date
  25/05/2017
 8. UBND xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng năm 2017, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2017
 9. UBND phường Long Tâm tuyển dụng ...
  location
  Date
  19/05/2017
 10. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  17/05/2017
 11. Ủy ban nhân dân phường Thắng Tam thông báo tuyển dụng chức danh Đô thị - Xây dựng phường Thắng Tam, cụ thể sau: ...
  location
  Date
  03/05/2017
 12. Ban quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  28/04/2017
 13. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/04/2017
 14. Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy xét tuyển viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  26/04/2017
 15. Nhu cầu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/04/2017
 16. Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/04/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/04/2017
 18. Nhu cầu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2017
 19. Nhu cầu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2017
 20. Trung tâm công tác xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2017