Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  17/05/2017
 2. Ủy ban nhân dân phường Thắng Tam thông báo tuyển dụng chức danh Đô thị - Xây dựng phường Thắng Tam, cụ thể sau: ...
  location
  Date
  03/05/2017
 3. Ban quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  28/04/2017
 4. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/04/2017
 5. Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy xét tuyển viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  26/04/2017
 6. Nhu cầu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/04/2017
 7. Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/04/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/04/2017
 9. Nhu cầu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2017
 10. Nhu cầu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2017
 11. Trung tâm công tác xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 321 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/03/2017
 13. Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu cần tuyển dụng nhân sự vào làm việc. Cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2017
 15. Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức 2017 ...
  location
  Date
  17/03/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2017
 17. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2017
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 170 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2016
 20. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  29/10/2016