Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức 2017 ...
  location
  Date
  17/03/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2017
 3. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 170 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2016
 6. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  29/10/2016
 7. UBND phường 10 thông báo tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách năm 2016, cụ thể sau: ...
  location
  Date
  26/10/2016
 8. Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Nông nghiệp và Phát triển ...
  location
  Date
  21/10/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2016
 11. Do nhu cầu công việc, Ban Tổ chức Thành ủy thông báo tuyển dụng 01 kế toán làm việc tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố Vũng Tàu. ...
  location
  Date
  26/09/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2016
 13. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng chương trình phát thanh- truyền hình, Đài phát thanh- truyền hình tỉnh BR-VT thô ...
  location
  Date
  12/09/2016
 14. Trung tâm Công báo – Tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 để làm việc t ...
  location
  Date
  08/09/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 13 chỉ tiêu ...
 16. Ngày 26/8, Hội đồng xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2016 – Sở Khoa học và công nghệ ban hành Thông báo số 66/TB-SKHCN.HĐXT Tuyển ...
  location
  Date
  29/08/2016
 17. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo tuyển dụng công chức 2016 ...
  location
  Date
  17/08/2016
 18. Căn cứ quyết định số 195/QĐ-SNV ngày 18/05/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng ...
  location
  Date
  27/07/2016
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 giáo viên ...
  location
  Date
  20/07/2016
 20. Nhu cầu tuyển dụng(Bấm vào hình để xem cỡ lớn): Nguồn tin: baria-vungtau.gov.vn ...
  location
  Date
  20/07/2016