Bắc Giang

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/02/2017
 2. Báo Bắc Giang thông báo tuyển dụng biên tập viên, biên dịch viên tiếng Anh như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2017
 3. Báo Bắc Giang thông báo tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2016
 4. Viện KSND tỉnh Bắc Giang tổ chức thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh Bắc Giang năm 2016 ...
  location
  Date
  29/09/2016
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2016
 6. Hội đồng tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  15/09/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2016
 8. Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang tuyển dụng viên chức hợp đồng năm 2016: 1. Vị trí tuyển dụng: – Giảng viên Chuyên ngành Khoa ...
  location
  Date
  27/07/2016
 9. Chỉ tiêu xét tuyển: 603 giáo viên ...
  location
  Date
  05/07/2016
 10. Sở GD&ĐT Bắc Giang thông báo tuyển chọn cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Sở năm 2016. Theo đó, các trường có nhu cầu tuyển ...
  location
  Date
  23/02/2016
 11. Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng & Chuyển giao công nghệ (NCUD&CGCN) trường Đại học Nông- Lâm Bắc Giang thông báo tuyển dụng Nhân viên làm v ...
  location
  Date
  18/02/2016
 12. Ngày 03/11/2015, Hội đồng tuyển dụng công chức xã huyện Hiệp Hòa ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015. Mục đích tuyển ...
  location
  Date
  10/11/2015
 13. Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức thi tuyển công chức vào làm nghiệp vụ Kiểm sát tại các đơn vị thuộc Viện kiểm sát Nhân dâ ...
  location
  Date
  16/10/2015
 14. Ngày 22/9/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế năm 2015 Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 2690/KH-HĐ về việc xét tuyển dụng viên chức y tế ...
  location
  Date
  27/09/2015
 15.  Số lượng tuyển dụng (Bấm vào ảnh để xem cỡ lớn): ...
  location
  Date
  25/09/2015
 16. Ngày 10/7/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1304/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển chọn Giám đốc Trung tâm ...
  location
  Date
  14/07/2015
 17. Ngày 25/6/2015, Hội đồng thẩm định tuyển dụng viên chức y tế cấp xã ban hành Kế hoạch số 1723/KH-HĐ thẩm định hồ sơ tuyển dụng viên ...
  location
  Date
  29/06/2015
 18. ...
  location
  Date
  23/05/2015
 19. [slideshare id=46343882&doc=277-150326205926-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  27/03/2015
 20. [slideshare id=43575568&doc=01-kh-httkhthituyencccapxa2014-150116015920-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  16/01/2015
2 / 3123