Bắc Giang

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2016
 2. Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang tuyển dụng viên chức hợp đồng năm 2016: 1. Vị trí tuyển dụng: – Giảng viên Chuyên ngành Khoa ...
  location
  Date
  27/07/2016
 3. Chỉ tiêu xét tuyển: 603 giáo viên ...
  location
  Date
  05/07/2016
 4. Sở GD&ĐT Bắc Giang thông báo tuyển chọn cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Sở năm 2016. Theo đó, các trường có nhu cầu tuyển ...
  location
  Date
  23/02/2016
 5. Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng & Chuyển giao công nghệ (NCUD&CGCN) trường Đại học Nông- Lâm Bắc Giang thông báo tuyển dụng Nhân viên làm v ...
  location
  Date
  18/02/2016
 6. Ngày 03/11/2015, Hội đồng tuyển dụng công chức xã huyện Hiệp Hòa ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015. Mục đích tuyển ...
  location
  Date
  10/11/2015
 7. Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức thi tuyển công chức vào làm nghiệp vụ Kiểm sát tại các đơn vị thuộc Viện kiểm sát Nhân dâ ...
  location
  Date
  16/10/2015
 8. Ngày 22/9/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế năm 2015 Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 2690/KH-HĐ về việc xét tuyển dụng viên chức y tế ...
  location
  Date
  27/09/2015
 9.  Số lượng tuyển dụng (Bấm vào ảnh để xem cỡ lớn): ...
  location
  Date
  25/09/2015
 10. Ngày 10/7/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1304/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển chọn Giám đốc Trung tâm ...
  location
  Date
  14/07/2015
 11. Ngày 25/6/2015, Hội đồng thẩm định tuyển dụng viên chức y tế cấp xã ban hành Kế hoạch số 1723/KH-HĐ thẩm định hồ sơ tuyển dụng viên ...
  location
  Date
  29/06/2015
 12. ...
  location
  Date
  23/05/2015
 13. [slideshare id=46343882&doc=277-150326205926-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  27/03/2015
 14. [slideshare id=43575568&doc=01-kh-httkhthituyencccapxa2014-150116015920-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  16/01/2015
 15. Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viê ...
  location
  Date
  03/08/2014
 16. Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang thông báo tuyển dụng công chức, viên chức năm 2014 như sau: I. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: 1 ...
  location
  Date
  06/06/2014
 17. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tổ chức thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2014 như sau: 1. Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn: &# ...
  location
  Date
  21/05/2014
 18. Sở GD&ĐT vừa có thông báo tuyển chọn Hiệu trưởng Trường THPT DTNT Lục Nam và 3 Phó Hiệu trưởng cho 3 trường THPT: ...
  location
  Date
  02/05/2014
 19. Ngày 14 tháng 5 năm 2013, Hội đồng xét tuyển dụng Viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2013 ban hành Kế hoạch số 1110/KH-HĐ về việc xét tuyển dụng vi ...
  location
  Date
  16/05/2013
2 / 212