Bắc Giang

 1. Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viê ...
  location
  Date
  03/08/2014
 2. Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang thông báo tuyển dụng công chức, viên chức năm 2014 như sau: I. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: 1 ...
  location
  Date
  06/06/2014
 3. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tổ chức thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2014 như sau: 1. Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn: &# ...
  location
  Date
  21/05/2014
 4. Sở GD&ĐT vừa có thông báo tuyển chọn Hiệu trưởng Trường THPT DTNT Lục Nam và 3 Phó Hiệu trưởng cho 3 trường THPT: ...
  location
  Date
  02/05/2014
 5. Ngày 14 tháng 5 năm 2013, Hội đồng xét tuyển dụng Viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2013 ban hành Kế hoạch số 1110/KH-HĐ về việc xét tuyển dụng vi ...
  location
  Date
  16/05/2013
2 / 212