Bắc Ninh

 1. **Tệp đính kèm: – Đơn đăng ký dự tuyển – Hồ sơ đăng ký dự tuyển – Sơ yếu lý lịch – Chỉ tiêu xét tuyển – Quyết đ ...
  location
  Date
  29/10/2015
 2. **Tệp đính kèm: – Hồ sơ dự tuyển – Đơn đăng ký dự tuyển – Phụ lục số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng ...
  location
  Date
  29/10/2015
 3. Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND tuyển các chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2015
 4. ...
  location
  Date
  22/10/2015
 5. Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân thông báo tuyển dụng cán bộ, giảng viên, cụ thể như sau ...
  location
  Date
  22/09/2015
 6. Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND thông báo tuyển dụng 6 chỉ tiêu vào làm cán bộ, giáo viên, có trình độ ...
  location
  Date
  09/09/2015
 7. Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau: Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND tuyển 1 ...
  location
  Date
  24/08/2015
 8. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2015 vào làm việc tại một số vị trí thuộc các cơ quan, tổ chứ ...
 9. [slideshare id=47804865&doc=tb272-150505222223-conversion-gate01&type=d]   **Tệp đính kèm: Đơn đăng ký.doc Hồ sơ đăng ký thi tuyển.doc KH50.pdf Sơ y ...
  location
  Date
  06/05/2015
 10. Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND cần tuyển 18 công dân làm giáo viên và cán bộ cụ thể như sau: Đối tượng tuyển làm giáo viê ...
  location
  Date
  01/04/2015
 11. Trường Cao đẳng Ngoại ngữ – Công nghệ Việt Nhật là đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT và được thành lập theo Quyết định số: 4820/QĐ-B ...
  location
  Date
  04/03/2015
 12. [slideshare id=43929446&doc=khxettuyen-150126223150-conversion-gate02&type=d] **Tệp đính kèm: – Danh sach.pdf – QD Phe duyet ke hoach.pdf – Thong bao ...
  location
  Date
  07/11/2014
 13. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc tuyển dụng viên chức Nhà nước năm 2014; Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-SNV ngày 29/10 ...
  location
  Date
  02/11/2014
 14. Căn cứ Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BTC ngày 07 /7/2014 của Bộ trưởng ...
 15. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức 2014 như sau: – Vị trí việc làm cần tuyển dụng: 1) Làm việc tại Khu thực ng ...
  location
  Date
  03/06/2014
 16. Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý v ...
  location
  Date
  18/04/2014
 17. Sở Nội vụ thông báo về việc xét tuyển viên chức vào Chi cục Văn thư – Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2014 như sau: – Đối tượng đ ...
  location
  Date
  24/01/2014
3 / 3123