Bến Tre

 1. Thông báo số 912/TB-SNV ngày 29/5/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển ...
  location
  Date
  29/05/2014
 2. [pdfjs-viewer url=http://tuyencongchuc.vn/wp-content/uploads/2014/05/tb_thi_tuyen_cong_chuc_xp_2014.pdf viewer_width=520px viewer_height=700px fullscreen=true download=true print=t ...
  location
  Date
  07/05/2014
 3. Căn cứ vào Công văn 427/PGD&ĐT-TCCB ngày 28 tháng 4 về việc phê duyệt chủ trương tuyển viên chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trường Tr ...
  location
  Date
  06/05/2014
 4. ...
  location
  Date
  25/03/2014
2 / 212