Bến Tre

 1. Sở GD&ĐT Bến Tre vừa phê duyệt kế hoạch của phòng GD&ĐT huyện Châu Thành về việc tuyển dụng viên chức bổ sung lần 2 năm học 2015-201 ...
  location
  Date
  21/03/2016
 2. Sở GD&ĐT Bến Tre vừa có quyết định giao thông chỉ tiêu tuyển dụng đối với giáo viên mầm non trên địa bàn. Theo đó, số lượng bổ sung ...
  location
  Date
  25/12/2015
 3. Ban Quản lý Di tích Bến Tre trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức với yêu cầu vị trí việc làm n ...
  location
  Date
  11/11/2015
 4. Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Kế hoạch số 3648/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Giồn ...
  location
  Date
  06/10/2015
 5. Căn cứ Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và b ...
  location
  Date
  23/09/2015
 6. Căn cứ quy định về tuyển dụng công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định 136/QĐ-VKSTC-V9 ngày 05/4/2013 của Viện ...
  location
  Date
  05/09/2015
 7. [slideshare id=51532282&doc=04-tb-dntcl-150812070006-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  12/08/2015
 8. [slideshare id=50293015&doc=thiccdttttvhtt-150708091447-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  08/07/2015
 9. [slideshare id=51532396&doc=thongbaotuyendung-150812070427-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  09/06/2015
 10. Bảo tàng Bến Tre cần tuyển dụng 02 chuyên viên bảo tàng có năng lực thuyết minh và nghiệp vụ bảo tàng. Làm việc tại Bảo tàng Bến Tre ...
  location
  Date
  15/04/2015
 11. Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng Xây Dựng Cơ Bản – Thẩm Định , Sở Kế Hoạch Đầu Tư thông báo về việc tổ chức thi tuyển c ...
  location
  Date
  12/03/2015
 12. ...
  location
  Date
  06/10/2014
 13. Căn cứ vào Thông báo số 296/TB-TTKNKN ngày 07/8/2014 của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư về việc Tuyển dụng viên chức; Do người dự tuyển ...
  location
  Date
  21/09/2014
 14. Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Bến Tre có nhu cầu tuyển dụng viên chức với các yêu cầu như sau: I. Vị trí, số lượng: – 1 chuyên vi ...
  location
  Date
  14/08/2014
 15. Nhằm tuyển dụng, bổ sung đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, am hiểu ngh ...
  location
  Date
  25/06/2014
 16. Thông báo số 912/TB-SNV ngày 29/5/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển ...
  location
  Date
  29/05/2014
 17. [pdfjs-viewer url=http://tuyencongchuc.vn/wp-content/uploads/2014/05/tb_thi_tuyen_cong_chuc_xp_2014.pdf viewer_width=520px viewer_height=700px fullscreen=true download=true print=t ...
  location
  Date
  07/05/2014
 18. Căn cứ vào Công văn 427/PGD&ĐT-TCCB ngày 28 tháng 4 về việc phê duyệt chủ trương tuyển viên chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trường Tr ...
  location
  Date
  06/05/2014
 19. ...
  location
  Date
  25/03/2014
2 / 212