Bến Tre

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2016
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2016
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2016
 4. Trường THCS Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2016-2017 như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2016
 5. Căn cứ công văn số 1324/SGD&ĐT_TCCB ngày 03/06/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre về việc chấp thuận bổ sung viên chức ở các đơn v ...
  location
  Date
  11/06/2016
 6. Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động tại cơ quan Tỉnh đoàn; Đồng thời nhằm đáp ứng nhu cầu cán bộ trẻ thực hiện nhiệm vụ công tá ...
  location
  Date
  07/04/2016
 7. Sở GD&ĐT Bến Tre vừa phê duyệt kế hoạch của phòng GD&ĐT huyện Châu Thành về việc tuyển dụng viên chức bổ sung lần 2 năm học 2015-201 ...
  location
  Date
  21/03/2016
 8. Sở GD&ĐT Bến Tre vừa có quyết định giao thông chỉ tiêu tuyển dụng đối với giáo viên mầm non trên địa bàn. Theo đó, số lượng bổ sung ...
  location
  Date
  25/12/2015
 9. Ban Quản lý Di tích Bến Tre trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức với yêu cầu vị trí việc làm n ...
  location
  Date
  11/11/2015
 10. Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Kế hoạch số 3648/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Giồn ...
  location
  Date
  06/10/2015
 11. Căn cứ Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và b ...
  location
  Date
  23/09/2015
 12. Căn cứ quy định về tuyển dụng công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định 136/QĐ-VKSTC-V9 ngày 05/4/2013 của Viện ...
  location
  Date
  05/09/2015
 13. [slideshare id=51532282&doc=04-tb-dntcl-150812070006-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  12/08/2015
 14. [slideshare id=50293015&doc=thiccdttttvhtt-150708091447-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  08/07/2015
 15. [slideshare id=51532396&doc=thongbaotuyendung-150812070427-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  09/06/2015
 16. Bảo tàng Bến Tre cần tuyển dụng 02 chuyên viên bảo tàng có năng lực thuyết minh và nghiệp vụ bảo tàng. Làm việc tại Bảo tàng Bến Tre ...
  location
  Date
  15/04/2015
 17. Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng Xây Dựng Cơ Bản – Thẩm Định , Sở Kế Hoạch Đầu Tư thông báo về việc tổ chức thi tuyển c ...
  location
  Date
  12/03/2015
 18. ...
  location
  Date
  06/10/2014
 19. Căn cứ vào Thông báo số 296/TB-TTKNKN ngày 07/8/2014 của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư về việc Tuyển dụng viên chức; Do người dự tuyển ...
  location
  Date
  21/09/2014
 20. Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Bến Tre có nhu cầu tuyển dụng viên chức với các yêu cầu như sau: I. Vị trí, số lượng: – 1 chuyên vi ...
  location
  Date
  14/08/2014
2 / 3123