Trang chủ

Bình Định

 1. UBND tỉnh Bình Định kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tuyển công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/04/2018
 2. Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  07/04/2018
 3. UBND tỉnh Bình Định bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  21/03/2018
 4. Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tuyển dụng một số vị trí làm việc tại Trung tâm Khám ...
  location
  Date
  07/03/2018
 5. Tổng số nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018: 371 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/03/2018
 6. Ngày 12/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký Quyết định số 484/QĐ-UBND phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 201 ...
  location
  Date
  26/02/2018
 7. Nhu cầu tuyển dụng: 326 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2018
 8. Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/12/2017
 9. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 10. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/09/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 13. Hội Nông dân tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  30/08/2017
 14. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2017
 15. Nhu cầu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2017
1 / 3123