Trang chủ

Bình Định

 1. UBND huyện Vĩnh Thạch, Bình Định tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  18/12/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2019
 3. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  12/11/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2019
 6. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2019
 7. Số lượng cần tuyển: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2019
 9. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/09/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 179 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2019
 11. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2019
 12. Số lượng tuyển dụng là 212 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 14. Số lượng tuyển dụng là 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 767 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/06/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 231 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2019
 19. Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Quy Nhơn cần tuyển: 05 vị trí lập trình viên Mô tả công việc: Tha ...
  location
  Date
  23/02/2019
 20. UBND huyện Phù Cát, Bình Định tuyển dụng Trưởng Công an xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2018
1 / 41234