Trang chủ

Bình Định

 1. VOV tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 2. Trung tâm Giống thủy sản Bình Định tuyển dụng ...
  location
  Date
  27/07/2018
 3. Cảng vụ Hàng không miền Trung thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 4. Ngày 23/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1701/QĐ-UBND về việc bổ sung, thay thế vị trí việc làm và chuyên ngành của nhu cầu tuyển dụng ...
  location
  Date
  25/05/2018
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 6. Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng nhân viên ...
  location
  Date
  02/05/2018
 7. UBND tỉnh Bình Định kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tuyển công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/04/2018
 8. Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  07/04/2018
 9. UBND tỉnh Bình Định bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  21/03/2018
 10. Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tuyển dụng một số vị trí làm việc tại Trung tâm Khám ...
  location
  Date
  07/03/2018
 11. Tổng số nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018: 371 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/03/2018
 12. Ngày 12/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký Quyết định số 484/QĐ-UBND phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 201 ...
  location
  Date
  26/02/2018
 13. Nhu cầu tuyển dụng: 326 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2018
 14. Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/12/2017
 15. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 16. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/09/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 19. Hội Nông dân tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  30/08/2017
 20. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2017
1 / 3123