Tin nổi bật

Bình Dương

 1. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/02/2018
 2. Văn phòng HĐND - UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương tuyển dụng nhân viên hợp đồng, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/02/2018
 3. UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương tuyển dụng chức danh Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện như sau: ...
  location
  Date
  24/01/2018
 4. UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương thông báo tuyển dụng chức danh Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Tân Uyên như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2017
 5. Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương tuyển dụng ...
  location
  Date
  20/11/2017
 6. Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2017
 7. Nguồn tin: tanuyen.binhduong.gov.vn ...
  location
  Date
  13/11/2017
 8. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 viên chức ...
  location
  Date
  23/08/2017
 14. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, Bình Dương tuyển dụng Nhân viên Y tế học đường như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2017
 16. Đài truyền thanh thị xã Bến Cát, Bình Dương tuyển nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2017
 17. Số lượng viên chức có thể xét tuyển là 819 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2017
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 1680 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2017
 19. Đài Truyền thanh thị xã Bến Cát, Bình Dương tuyển dụng nhân sự, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2017
 20. Trường Đại học Bình Dương tuyển dụng nhân viên Thư viện như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2017
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2016
 23. ...
  location
  Date
  18/07/2016
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 1604 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2016
 25. ...
  location
  Date
  25/05/2016
 26. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương thông báo thi tuyển công chức, cụ thể như sau: 1. Ngạch tuyển dụng: 20 biên chế thư ký TAND tỉnh Bình ...
  location
  Date
  27/04/2016
 27. ...
  location
  Date
  26/04/2016
 28. Trung tâm Cai nghiện ma túy Bố Lá thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 viên chức. Điều kiện: tốt nghiệp T ...
  location
  Date
  17/11/2015
 29. Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng viên chức (đợt 2) năm 2015, cụ thể như sau: * Số lượng và chứ ...
  location
  Date
  06/11/2015
 30. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2015 vào làm việc tại một số vị trí thuộc các cơ quan, tổ chứ ...
1 / 212