Trang chủ

Bình Dương

 1. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  10/04/2019
 2. Văn phòng HĐND - UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương tuyển dụng nhân viên ...
  location
  Date
  02/03/2019
 3. Nguồn tin: http://btv.org.vn ...
  location
  Date
  21/02/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 người ...
 6. UBND tỉnh Bình Dương thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch và Sở Xây dựng ...
  location
  Date
  31/08/2018
 7. Nguồn tin: vsvc.edu.vn ...
  location
  Date
  27/08/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 công chức ...
 9. UBND TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển dụng Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – Số lượng: 01 vị trí ...
  location
  Date
  05/06/2018
 10. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bình Dương thông báo tuyển dụng như sau: ***NHÂN VIÊN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN BỨC XẠ: Mô tả côn ...
  location
  Date
  18/05/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Cục Quản lý đường bộ IV có nhu cầu tiếp nhận 24 công chức như sau: ...
 13. Trường Đại học Việt Đức thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau: Vị trí hành chính: Vị trí Học vụ:   Nguồn tin: vgu.edu.vn ...
  location
  Date
  09/03/2018
 14. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/02/2018
 15. Văn phòng HĐND - UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương tuyển dụng nhân viên hợp đồng, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/02/2018
 16. UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương tuyển dụng chức danh Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện như sau: ...
  location
  Date
  24/01/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương thông báo tuyển dụng chức danh Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Tân Uyên như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2017
 19. Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương tuyển dụng ...
  location
  Date
  20/11/2017
 20. Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2017
 21. Nguồn tin: tanuyen.binhduong.gov.vn ...
  location
  Date
  13/11/2017
 22. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
1 / 3123