Trang chủ

Bình Dương

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 công chức ...
 2. UBND TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển dụng Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – Số lượng: 01 vị trí ...
  location
  Date
  05/06/2018
 3. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bình Dương thông báo tuyển dụng như sau: ***NHÂN VIÊN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN BỨC XẠ: Mô tả côn ...
  location
  Date
  18/05/2018
 4. Cục Quản lý đường bộ IV có nhu cầu tiếp nhận 24 công chức như sau: ...
 5. Trường Đại học Việt Đức thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau: Vị trí hành chính: Vị trí Học vụ:   Nguồn tin: vgu.edu.vn ...
  location
  Date
  09/03/2018
 6. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/02/2018
 7. Văn phòng HĐND - UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương tuyển dụng nhân viên hợp đồng, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/02/2018
 8. UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương tuyển dụng chức danh Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện như sau: ...
  location
  Date
  24/01/2018
 9. UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương thông báo tuyển dụng chức danh Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Tân Uyên như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2017
 10. Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương tuyển dụng ...
  location
  Date
  20/11/2017
 11. Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2017
 12. Nguồn tin: tanuyen.binhduong.gov.vn ...
  location
  Date
  13/11/2017
 13. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 viên chức ...
  location
  Date
  23/08/2017
 19. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, Bình Dương tuyển dụng Nhân viên Y tế học đường như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2017
1 / 3123