Trang chủ

Bình Dương

 1. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương như sau: ...
  location
  Date
  09/01/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2020
 3. UBND tỉnh Bình Dương tuyển dụng chức danh PGĐ Sở Công Thương tỉnh Bình Dương như sau:  ...
  location
  Date
  06/01/2020
 4. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức loại D năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  30/12/2019
 5. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2019
 6. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2019
 7. số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 10. UBND tỉnh Bình Dương tổ chức thi tuyển viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2019
 11. UBND Bình Dương tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  04/10/2019
 12. UBND tỉnh Bình Dương tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  03/10/2019
 13. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  13/09/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 434 chỉ tiêu ...
 15. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2019 ...
  location
  Date
  08/06/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 546 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/05/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 viên chức ...
  location
  Date
  24/04/2019
 19. UBND tỉnh Bình Dương tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  22/04/2019
 20. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  10/04/2019
1 / 41234