Bình Dương

 1. Nguồn tin: http://btv.org.vn ...
  location
  Date
  21/02/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 người ...
 4. UBND tỉnh Bình Dương thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch và Sở Xây dựng ...
  location
  Date
  31/08/2018
 5. Nguồn tin: vsvc.edu.vn ...
  location
  Date
  27/08/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 công chức ...
 7. UBND TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển dụng Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – Số lượng: 01 vị trí ...
  location
  Date
  05/06/2018
 8. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bình Dương thông báo tuyển dụng như sau: ***NHÂN VIÊN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN BỨC XẠ: Mô tả côn ...
  location
  Date
  18/05/2018
 9. Cục Quản lý đường bộ IV có nhu cầu tiếp nhận 24 công chức như sau: ...
 10. Trường Đại học Việt Đức thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau: Vị trí hành chính: Vị trí Học vụ:   Nguồn tin: vgu.edu.vn ...
  location
  Date
  09/03/2018
 11. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/02/2018
 12. Văn phòng HĐND - UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương tuyển dụng nhân viên hợp đồng, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/02/2018
 13. UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương tuyển dụng chức danh Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện như sau: ...
  location
  Date
  24/01/2018
 14. UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương thông báo tuyển dụng chức danh Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Tân Uyên như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2017
 15. Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương tuyển dụng ...
  location
  Date
  20/11/2017
 16. Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2017
 17. Nguồn tin: tanuyen.binhduong.gov.vn ...
  location
  Date
  13/11/2017
 18. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2017
1 / 3123