Bình Dương

 1. Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương tuyển dụng ...
  location
  Date
  20/11/2017
 2. Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2017
 3. Nguồn tin: tanuyen.binhduong.gov.vn ...
  location
  Date
  13/11/2017
 4. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 viên chức ...
  location
  Date
  23/08/2017
 10. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, Bình Dương tuyển dụng Nhân viên Y tế học đường như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2017
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2017
 13. Đài truyền thanh thị xã Bến Cát, Bình Dương tuyển nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2017
 14. Số lượng viên chức có thể xét tuyển là 819 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 1680 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2017
 16. Đài Truyền thanh thị xã Bến Cát, Bình Dương tuyển dụng nhân sự, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2017
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Trường Đại học Bình Dương tuyển dụng nhân viên Thư viện như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2016
 21. ...
  location
  Date
  18/07/2016
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 1604 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2016
2 / 3123