Bình Phước

 1. Căn cứ nhu cầu giảng dạy Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: Vị trí tuyển dụng: Giảng viên Ng ...
  location
  Date
  14/02/2019
 2. Sở Y tế tỉnh Bình Phước tuyển dụng chức danh quản lý tại một số đơn vị trực thuộc ...
  location
  Date
  19/12/2018
 3. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/10/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 6. Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Đức thông báo xét tuyển viên chức năm 2017 với nội dung như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2017
 7. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2017
 8. Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Bình Phước tuyển dụng nhân sự quý 2 năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2017
 9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo xét tuyển viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017, như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2017
 10. Sở Y tế Bình Phước thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  31/12/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 352 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2016
 13. Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  28/09/2016
 14. Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Bình Phước cần tuyển dụng công chức vào một số vị trí công tác tại các đơn vị trực thuộc Viện KSND t ...
  location
  Date
  26/09/2016
 15. Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Đức thông báo xét tuyển viên chức năm 2016 với các chức danh sau: Hộ lý: 03 người, trình độ từ lớp 9/12 trở ...
  location
  Date
  22/07/2016
 16. Trung tâm Giáo dục lao động và bảo trợ xã hội Phú Văn thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau: 01 vị trí Tiếp dân; 03 vị trí Quản lý giáo dụ ...
  location
  Date
  15/07/2016
 17. Nhu cầu thu hút 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/06/2016
 18. Sở Y tế Bình Phước tổ chức tuyển dụng 234 viên chức làm tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo hình thức xét tuyển. Thời gian ...
  location
  Date
  14/12/2015
 19. Căn cứ Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND huyện Lộc Ninh về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc ...
  location
  Date
  25/11/2015
 20. Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 ...
  location
  Date
  21/11/2015
1 / 3123