Bình Phước

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 2. Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Đức thông báo xét tuyển viên chức năm 2017 với nội dung như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2017
 3. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2017
 4. Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Bình Phước tuyển dụng nhân sự quý 2 năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2017
 5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo xét tuyển viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017, như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2017
 6. Sở Y tế Bình Phước thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  31/12/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 352 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2016
 9. Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  28/09/2016
 10. Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Bình Phước cần tuyển dụng công chức vào một số vị trí công tác tại các đơn vị trực thuộc Viện KSND t ...
  location
  Date
  26/09/2016
 11. Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Đức thông báo xét tuyển viên chức năm 2016 với các chức danh sau: Hộ lý: 03 người, trình độ từ lớp 9/12 trở ...
  location
  Date
  22/07/2016
 12. Trung tâm Giáo dục lao động và bảo trợ xã hội Phú Văn thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau: 01 vị trí Tiếp dân; 03 vị trí Quản lý giáo dụ ...
  location
  Date
  15/07/2016
 13. Nhu cầu thu hút 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/06/2016
 14. Sở Y tế Bình Phước tổ chức tuyển dụng 234 viên chức làm tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo hình thức xét tuyển. Thời gian ...
  location
  Date
  14/12/2015
 15. Căn cứ Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND huyện Lộc Ninh về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc ...
  location
  Date
  25/11/2015
 16. Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 ...
  location
  Date
  21/11/2015
 17. Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức, Bình Phước thông báo xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2015, cụ thể như sau: – Cần tuyển dụng: 14 viên ...
  location
  Date
  11/11/2015
 18. Nhu cầu tuyển dụng(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):   ...
  location
  Date
  06/10/2015
 19. Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-VKSNDTC-V9 ngày 05/04/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức trong ngà ...
  location
  Date
  20/08/2015
 20. Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, Bình Phước thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau ...
  location
  Date
  11/07/2015
 21. Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bình Đức, Bình Phước thông báo tuyển dụng nhân sự với các chức danh sau: – Bác sĩ: 01. – Y sĩ: 05. – Đi ...
  location
  Date
  11/07/2015
 22. ...
  location
  Date
  10/06/2015
 23. ...
  location
  Date
  26/05/2015
 24. Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức, BÌnh Phước thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015, cụ thể như sau: Cần tuyển dụng: 10 viên chức. Yêu c ...
  location
  Date
  12/05/2015
 25. Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức, BÌnh Phước thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015, cụ thể như sau: Cần tuyển dụng: 18 viên chức làm ...
  location
  Date
  12/05/2015
 26. Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phú Đức thông báo tuyển dụng 11 viên chức làm công tác quản lý, chăm sóc đối tượng cai nghiện ma túy. Yê ...
  location
  Date
  11/05/2015
 27. Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 viên chức Yêu cầu: Có hộ khẩu t ...
  location
  Date
  02/05/2015
 28. ...
  location
  Date
  29/04/2015
 29. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước cần tuyển  03 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát tại Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và  01 công ...
  location
  Date
  22/04/2015
 30. Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh Bình Phước năm 2015 kèm theo Quyết định số 59/QĐ-SNV ngày ...
  location
  Date
  04/04/2015
1 / 212