Trang chủ

Bình Phước

 1. UBND huyện Lộc Ninh, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  03/09/2019
 2. UBND tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  03/08/2019
 3. UBND huyện Lộc Ninh, Bình Phước tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  13/04/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2019
 5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm như sau ...
  location
  Date
  04/03/2019
 6. Căn cứ nhu cầu giảng dạy Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: Vị trí tuyển dụng: Giảng viên Ng ...
  location
  Date
  14/02/2019
 7. Sở Y tế tỉnh Bình Phước tuyển dụng chức danh quản lý tại một số đơn vị trực thuộc ...
  location
  Date
  19/12/2018
 8. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Đức thông báo xét tuyển viên chức năm 2017 với nội dung như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2017
 13. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2017
 14. Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Bình Phước tuyển dụng nhân sự quý 2 năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2017
 15. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo xét tuyển viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017, như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2017
 16. Sở Y tế Bình Phước thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  31/12/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 352 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2016
 19. Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  28/09/2016
 20. Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Bình Phước cần tuyển dụng công chức vào một số vị trí công tác tại các đơn vị trực thuộc Viện KSND t ...
  location
  Date
  26/09/2016
 21. Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Đức thông báo xét tuyển viên chức năm 2016 với các chức danh sau: Hộ lý: 03 người, trình độ từ lớp 9/12 trở ...
  location
  Date
  22/07/2016
1 / 3123