Trang chủ

Bình Thuận

 1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  25/10/2019
 2. Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  03/10/2019
 3. Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tuyển viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  03/10/2019
 4. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận tuyển dụng năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  27/09/2019
 5. Ban quản lý công trình công cộng huyện Phú Quý, Bình Thuận tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/09/2019
 6. Năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyển dụng 04 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ Kiểm sát tại các VKSND cấp huyện v ...
  location
  Date
  27/08/2019
 7. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/08/2019
 8. Sở Y tế tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  29/07/2019
 9. Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận tuyển dụng lao động như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2019
 10. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tuyển dụng giảng viên ...
  location
  Date
  03/06/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2019
 12. Cảng vụ hàng hải Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  04/04/2019
 13. Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận tuyển dụng chức danh hiệu trưởng các trường trung học phổ thông ...
  location
  Date
  12/03/2019
 14. Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  04/03/2019
 15. Thực hiện Đề án số 4823/ĐA-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo ...
  location
  Date
  28/02/2019
 16. Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận (trường công lập) tuyển dụng nhân sự cụ thể như sau: 1.  Vị trí tuyển ...
  location
  Date
  25/02/2019
 17. Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2018
 18. Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng giáo viên dạy nghề ô tô và điện lạnh năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 20. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  23/09/2018
1 / 41234