Trang chủ

Bình Thuận

 1. Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2018
 2. Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng giáo viên dạy nghề ô tô và điện lạnh năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  23/09/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2018
 6. Sở Giao thông vận tải Bình Thuận thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/08/2018
 7. Trung tâm Thông tin – Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển dụng vị trí việc làm như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2018
 8. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển giảng viên với các chuyên ngành: – Kinh tế chính trị Mác – Lênin hoặc Kinh tế học & ...
  location
  Date
  04/06/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 863 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2018
 10. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2018 ...
  location
  Date
  07/05/2018
 11. Sở Nội vụ Bình Thuận thông báo việc tuyển dụng công chức năm 2018 của Sở như sau: ...
  location
  Date
  02/05/2018
 12. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  28/04/2018
 13. Nhu cầu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2018
 14. Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018 ...
  location
  Date
  11/04/2018
 15. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận thông báo tuyển dụng nhân sự với yêu cầu cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2018
 16. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cần tuyển dụng 14 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  19/10/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 18. Chỉ tiêu cần tuyển: 120 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2017
 20. Nhu cầu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2017
1 / 3123