Trang chủ

Bình Thuận

 1. Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận tuyển dụng lao động như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2019
 2. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tuyển dụng giảng viên ...
  location
  Date
  03/06/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2019
 4. Cảng vụ hàng hải Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  04/04/2019
 5. Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận tuyển dụng chức danh hiệu trưởng các trường trung học phổ thông ...
  location
  Date
  12/03/2019
 6. Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  04/03/2019
 7. Thực hiện Đề án số 4823/ĐA-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo ...
  location
  Date
  28/02/2019
 8. Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận (trường công lập) tuyển dụng nhân sự cụ thể như sau: 1.  Vị trí tuyển ...
  location
  Date
  25/02/2019
 9. Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2018
 10. Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng giáo viên dạy nghề ô tô và điện lạnh năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 12. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  23/09/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2018
 14. Sở Giao thông vận tải Bình Thuận thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/08/2018
 15. Trung tâm Thông tin – Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển dụng vị trí việc làm như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2018
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển giảng viên với các chuyên ngành: – Kinh tế chính trị Mác – Lênin hoặc Kinh tế học & ...
  location
  Date
  04/06/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 863 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2018
 19. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2018 ...
  location
  Date
  07/05/2018
 20. Sở Nội vụ Bình Thuận thông báo việc tuyển dụng công chức năm 2018 của Sở như sau: ...
  location
  Date
  02/05/2018
 21. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  28/04/2018
1 / 41234