Bình Thuận

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2019
 2. Cảng vụ hàng hải Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  04/04/2019
 3. Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận tuyển dụng chức danh hiệu trưởng các trường trung học phổ thông ...
  location
  Date
  12/03/2019
 4. Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  04/03/2019
 5. Thực hiện Đề án số 4823/ĐA-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo ...
  location
  Date
  28/02/2019
 6. Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận (trường công lập) tuyển dụng nhân sự cụ thể như sau: 1.  Vị trí tuyển ...
  location
  Date
  25/02/2019
 7. Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2018
 8. Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng giáo viên dạy nghề ô tô và điện lạnh năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 10. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  23/09/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2018
 13. Sở Giao thông vận tải Bình Thuận thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/08/2018
 14. Trung tâm Thông tin – Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển dụng vị trí việc làm như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2018
 15. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển giảng viên với các chuyên ngành: – Kinh tế chính trị Mác – Lênin hoặc Kinh tế học & ...
  location
  Date
  04/06/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 863 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2018 ...
  location
  Date
  07/05/2018
 19. Sở Nội vụ Bình Thuận thông báo việc tuyển dụng công chức năm 2018 của Sở như sau: ...
  location
  Date
  02/05/2018
 20. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  28/04/2018
 21. Nhu cầu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2018
 22. Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018 ...
  location
  Date
  11/04/2018
1 / 41234