Trang chủ

Bình Thuận

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2018
 2. Sở Giao thông vận tải Bình Thuận thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/08/2018
 3. Trung tâm Thông tin – Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển dụng vị trí việc làm như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2018
 4. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển giảng viên với các chuyên ngành: – Kinh tế chính trị Mác – Lênin hoặc Kinh tế học & ...
  location
  Date
  04/06/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 863 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2018
 6. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2018 ...
  location
  Date
  07/05/2018
 7. Sở Nội vụ Bình Thuận thông báo việc tuyển dụng công chức năm 2018 của Sở như sau: ...
  location
  Date
  02/05/2018
 8. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  28/04/2018
 9. Nhu cầu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2018
 10. Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018 ...
  location
  Date
  11/04/2018
 11. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận thông báo tuyển dụng nhân sự với yêu cầu cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2018
 12. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cần tuyển dụng 14 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  19/10/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 14. Chỉ tiêu cần tuyển: 120 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2017
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2017
 16. Nhu cầu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2017
 17. Văn phòng UBND tỉnh tuyển dụng 01 lao động hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ. ...
  location
  Date
  21/04/2017
 18. Bưu điện tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2017
 19. Sở Nội vụ Tỉnh Bình Thuận bổ sung chuyên ngành tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  14/03/2017
 20. Ban Quản lý dự án TP.Phan Thiết, Bình Thuận thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  07/03/2017
1 / 3123