Bình Thuận

 1. Văn phòng UBND tỉnh tuyển dụng 01 lao động hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ. ...
  location
  Date
  21/04/2017
 2. Bưu điện tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2017
 3. Sở Nội vụ Tỉnh Bình Thuận bổ sung chuyên ngành tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  14/03/2017
 4. Ban Quản lý dự án TP.Phan Thiết, Bình Thuận thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  07/03/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 191 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2017
 7. Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/03/2017
 8. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo một số nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức năm 2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như s ...
  location
  Date
  01/03/2017
 9. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  27/02/2017
 10. Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  22/02/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 191 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/02/2017
 12. Trung tâm Xúc tiến thương mại Bình Thuận thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 13. Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo thông báo tuyển dụng hợp đồng các vị trí sau làm việc tại Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2016
 14. Sở Công Thương Bình Thuận thông báo tuyển dụng nhân viên hợp đồng như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2016
 15. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cần tuyển dụng 1 kỹ sư với các yêu cầu như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2016
 17. UBND huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 244 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 13 chỉ tiêu ...
2 / 3123