Bình Thuận

 1. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận thông báo tuyển dụng nhân sự với yêu cầu cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2018
 2. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cần tuyển dụng 14 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  19/10/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu cần tuyển: 120 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2017
 6. Nhu cầu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2017
 7. Văn phòng UBND tỉnh tuyển dụng 01 lao động hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ. ...
  location
  Date
  21/04/2017
 8. Bưu điện tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2017
 9. Sở Nội vụ Tỉnh Bình Thuận bổ sung chuyên ngành tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  14/03/2017
 10. Ban Quản lý dự án TP.Phan Thiết, Bình Thuận thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  07/03/2017
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 191 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2017
 14. Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/03/2017
 15. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo một số nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức năm 2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như s ...
  location
  Date
  01/03/2017
 16. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  27/02/2017
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  22/02/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 191 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/02/2017
 20. Trung tâm Xúc tiến thương mại Bình Thuận thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 21. Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo thông báo tuyển dụng hợp đồng các vị trí sau làm việc tại Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2016
 22. Sở Công Thương Bình Thuận thông báo tuyển dụng nhân viên hợp đồng như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2016
2 / 41234