Bình Thuận

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 191 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2017
 2. Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/03/2017
 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo một số nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức năm 2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như s ...
  location
  Date
  01/03/2017
 4. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  27/02/2017
 5. Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  22/02/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 191 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/02/2017
 7. Trung tâm Xúc tiến thương mại Bình Thuận thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 8. Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo thông báo tuyển dụng hợp đồng các vị trí sau làm việc tại Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2016
 9. Sở Công Thương Bình Thuận thông báo tuyển dụng nhân viên hợp đồng như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2016
 10. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cần tuyển dụng 1 kỹ sư với các yêu cầu như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2016
 12. UBND huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 244 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 13 chỉ tiêu ...
 16. Viện Kiểm sát tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng 7 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  22/08/2016
 17. Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng giáo viên pháp luật và điện lạnh ...
  location
  Date
  05/08/2016
 18. ...
  location
  Date
  30/06/2016
 19. ...
  location
  Date
  02/06/2016
 20. Thực hiện văn bản số 1046/SNV-CCVC ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức không qua thi tuyển; Sở Xây dựng thôn ...
  location
  Date
  26/04/2016
2 / 3123