Trang chủ

Cà Mau

 1. Số lượng cần tuyển dụng là: 70 người ...
  location
  Date
  05/09/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 247 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1020 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 7. Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  01/07/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 369 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/05/2019
 9. Cục Thống kê tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  17/04/2019
 10. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
 14. UBND tỉnh Cà Mau thông báo tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2017
 15. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  31/07/2017
 18. Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau thông báo bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2016
1 / 212