Cà Mau

 1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
 5. UBND tỉnh Cà Mau thông báo tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2017
 6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  31/07/2017
 9. Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau thông báo bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2017
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 13 chỉ tiêu ...
 14. ...
  location
  Date
  18/03/2016
 15. **Số lượng, trình độ, chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):  ...
  location
  Date
  29/02/2016
 16. **Danh sách, đối tượng, trình độ và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng: (Bấm vào hình để xem cỡ lớn): ...
  location
  Date
  29/02/2016
 17. [slideshare id=53727116&doc=28-qd-ubnd-151009075440-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  09/10/2015
 18. Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2014, Sở Nội vụ ...
  location
  Date
  17/11/2014
 19. Chương trình “Giám phát khí thải nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn ...
 20. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau thông báo tuyển dụng 13 công chức cho cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau với các điều kiện và chức dan ...
  location
  Date
  18/09/2014
 21. ...
  location
  Date
  29/07/2014
1 / 212