Trang chủ

Cà Mau

 1. UBND tỉnh Cà Mau thông báo tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2017
 2. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  31/07/2017
 5. Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau thông báo bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 13 chỉ tiêu ...
 9. ...
  location
  Date
  18/03/2016
 10. **Số lượng, trình độ, chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):  ...
  location
  Date
  29/02/2016
 11. **Danh sách, đối tượng, trình độ và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng: (Bấm vào hình để xem cỡ lớn): ...
  location
  Date
  29/02/2016
 12. [slideshare id=53727116&doc=28-qd-ubnd-151009075440-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  09/10/2015
 13. Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2014, Sở Nội vụ ...
  location
  Date
  17/11/2014
 14. Chương trình “Giám phát khí thải nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn ...
 15. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau thông báo tuyển dụng 13 công chức cho cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau với các điều kiện và chức dan ...
  location
  Date
  18/09/2014
 16. ...
  location
  Date
  29/07/2014
 17. Căn cứ Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BTC ngày 07 /7/2014 của Bộ trưởng ...
 18. Ngày 13 tháng 8 năm 2012, Hội đồng tuyển dụng của Đề án thu hút trí thức trẻ về công tác ở xã, thị trấn đã ban hành Thông báo số 02-TB/HĐ ...
  location
  Date
  13/08/2012
 19. Cục thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau vừa có thông báo số 130/TB-CTHADS tuyển dụng công chức thi hành án dân sự. Theo đó, Cục thi hành án dân sự ...
  location
  Date
  01/08/2012
 20. Ngày 12 tháng 6 năm 2012, Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-SNV phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2012 của Trung tâm Cô ...
  location
  Date
  29/06/2012
1 / 212