Trang chủ

Cà Mau

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 2. Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  01/07/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 369 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/05/2019
 4. Cục Thống kê tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  17/04/2019
 5. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
 9. UBND tỉnh Cà Mau thông báo tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2017
 10. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  31/07/2017
 13. Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau thông báo bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2016
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 13 chỉ tiêu ...
 18. ...
  location
  Date
  18/03/2016
 19. **Số lượng, trình độ, chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):  ...
  location
  Date
  29/02/2016
 20. **Danh sách, đối tượng, trình độ và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng: (Bấm vào hình để xem cỡ lớn): ...
  location
  Date
  29/02/2016
 21. [slideshare id=53727116&doc=28-qd-ubnd-151009075440-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  09/10/2015
1 / 212