Cần Thơ

 1. Nguồn tin: bvphusanct.com.vn ...
  location
  Date
  09/02/2018
 2. Kế hoạch tuyển dụng: 12 người ...
  location
  Date
  06/02/2018
 3. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm ...
  location
  Date
  18/01/2018
 4. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động tại Trung tâm ứng dụng Công nghệ Sinh học da thẩm mỹ ...
  location
  Date
  18/01/2018
 5. Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.Cần Thơ tuyển dụng công chức năm 2018, như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2018
 6. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2017
 7. Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2017, bằng hình thức xét tuyển như sau: * Tổng số kế hoạch tuyển dụng: 05 ̵ ...
  location
  Date
  09/12/2017
 8. Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng giảng viên ...
  location
  Date
  24/11/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2017
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2017
 12. Trường Trung cấp GTVT miền Nam thông báo tuyển dụng giáo viên dạy thực hành lái xe ôtô như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 13. Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ cần tuyển 18 viên chức cho các phòng, khoa như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2017
 14. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên ...
  location
  Date
  16/10/2017
 15. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Phòng Tổ chức-Cán bộ, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2017
 16. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm thuộc Trường (tiền lương và các chế độ khác do ...
  location
  Date
  09/10/2017
 17. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm thuộc Trường (tiền lương và các chế độ khác do ...
  location
  Date
  07/10/2017
 18. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng thuộc Trường (tiền lương và các chế ...
  location
  Date
  01/10/2017
 19. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP.Cần Thơ thông báo tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2017
 20. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển viên chức, người lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Trường, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2017
2 / 9123456789