Cần Thơ

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2018
 2. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ tuyển dụng ...
  location
  Date
  08/05/2018
 3. Số lượng viên chức cần tuyển: 15 người ...
  location
  Date
  14/04/2018
 4. UBND TP.Cần Thơ tuyển dụng Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...
  location
  Date
  12/04/2018
 5. Học viện Chính trị khu vực IV tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2018
 6. Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cần Thơ tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2018
 7. Cục Quản lý đường bộ IV có nhu cầu tiếp nhận 24 công chức như sau: ...
 8. Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ tuyển dụng giáo viên nghề Công nghệ ô tô như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2018
 9. Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ tuyển dụng 52 viên chức theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng sau đây: ...
  location
  Date
  27/02/2018
 10. Trung tâm y tế huyện Phong Điền, Cần Thơ tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  26/02/2018
 11. Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ thông báo thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Tôn giáo, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2018
 12. Nguồn tin: bvphusanct.com.vn ...
  location
  Date
  09/02/2018
 13. Kế hoạch tuyển dụng: 12 người ...
  location
  Date
  06/02/2018
 14. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm ...
  location
  Date
  18/01/2018
 15. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động tại Trung tâm ứng dụng Công nghệ Sinh học da thẩm mỹ ...
  location
  Date
  18/01/2018
 16. Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.Cần Thơ tuyển dụng công chức năm 2018, như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2018
 17. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2017
 18. Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2017, bằng hình thức xét tuyển như sau: * Tổng số kế hoạch tuyển dụng: 05 ̵ ...
  location
  Date
  09/12/2017
 19. Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng giảng viên ...
  location
  Date
  24/11/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2017