Cần Thơ

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/02/2017
 2. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức thi tuyển phóng viên: ...
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/01/2017
 4. Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2016
 5. Trung tâm Giám định Y khoa TP.Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2016
 6. Trung tâm Y tế dự phòng Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2016
 7. Trung tâm Công nghệ Phần mềm, ĐH Cần Thơ thông báo tuyển dụng CNTT như sau: ...
  location
  Date
  12/11/2016
 8. Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe TP.Cần Thơ thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2016
 9. Bệnh viện Tim mạch Tp.Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2016
 12. Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường TP.Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2016
 13. Trường Cao Đẳng Nghề Cần Thơ thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2016
 15. Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 bằng hình thức xét tuyển với nội dung sau: ...
  location
  Date
  19/10/2016