Cần Thơ

 1. Trung tâm Y tế dự phòng Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2016
 2. Trung tâm Công nghệ Phần mềm, ĐH Cần Thơ thông báo tuyển dụng CNTT như sau: ...
  location
  Date
  12/11/2016
 3. Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe TP.Cần Thơ thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2016
 4. Bệnh viện Tim mạch Tp.Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2016
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2016
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2016
 7. Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường TP.Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2016
 8. Trường Cao Đẳng Nghề Cần Thơ thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2016
 10. Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 bằng hình thức xét tuyển với nội dung sau: ...
  location
  Date
  19/10/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2016
 12. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thông báo tuyển dụng giảng viên ...
  location
  Date
  26/09/2016
 13. Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Tp.Cần Thơ thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/09/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2016
 15. Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  13/09/2016
 16. TT Y tế dự phòng huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  09/09/2016
 17. Trung tâm Y tế dự phòng TP.Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  09/09/2016
 18. Do nhu cầu phát triển, Trường Đại học Nam Cần Thơ thông báo tuyển dụng gấp những vị trí sau: ...
  location
  Date
  05/09/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/09/2016
 20. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thông báo tuyển dụng giảng viên đợt 2 như sau ...
  location
  Date
  22/08/2016
4 / 9123456789