Cần Thơ

 1. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm (tiền lương và các chế độ khác do đơn vị trực t ...
  location
  Date
  14/06/2015
 2. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thuộc Khoa Công nghệ (lương và cá ...
  location
  Date
  13/06/2015
 3. **Tệp đính kèm: Thông báo + chỉ tiêu chuyển dụng ...
  location
  Date
  11/06/2015
 4. ...
  location
  Date
  25/05/2015
 5. Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: I. Khoa Công nghệ: 1. Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí: (01 giảng viên) Yêu ...
  location
  Date
  23/04/2015
 6. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Trường (tiền lương và các chế độ khác do đơn vị trực ...
  location
  Date
  11/04/2015
 7. Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài lớn nhất và có uy tín tại Việt Nam, có chức năng giải quyết các tranh chấp ...
 8. Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 t ...
  location
  Date
  19/03/2015
 9. Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam” do Vụ Quản lý các Kh ...
 10. Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Trường, cụ thể như sau ...
  location
  Date
  12/02/2015
 11. Do nhu cầu công việc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ cần tuyển 06 viên chức vào làm việc tại Trung tâm và Chi nhánh của ...
  location
  Date
  20/12/2014
 12. Được sự chấp thuận của Sở Y tế TP Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh – TP Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2014 như sau: – ...
  location
  Date
  24/11/2014
 13. ...
  location
  Date
  27/10/2014
 14. Tổng cục Thủy sản thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 cụ thể như sau: Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyển dụng, Quy chế tuyển dụng và ...
 15. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ có nhu cầu tuyển dụng cụ thể như sau: I. SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 1. Âm nhạc và Múa: 0 ...
  location
  Date
  06/10/2014
 16. Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luâ ...
  location
  Date
  06/10/2014
 17. **Tệp đính kèm: Chỉ tiêu tuyển dụng ...
  location
  Date
  13/09/2014
 18. ...
  location
  Date
  13/09/2014
 19. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; căn cứ kế hoạch ...
  location
  Date
  25/08/2014
 20. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị, cụ thể như sau: I. KHOA SƯ PHẠM 1. Bộ môn Sư phạm Vật lý: (01 giả ...
  location
  Date
  24/08/2014
 21. Căn cứ Công văn số 2203/SYT-TCCB ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  21/08/2014
 22. Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển dụng giảng viên đợt 1 năm 2014 như sau: 1. Các ngành, số lượng tuyển dụng: 1. Giáo dục quốc phòn ...
  location
  Date
  24/07/2014
 23. Căn cứ Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BTC ngày 07 /7/2014 của Bộ trưởng ...
 24. Trên cơ sở Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh thông báo nội dung thi tuyển công chức cấp xã nă ...
  location
  Date
  14/06/2014
 25. Căn cứ nhu cầu cán bộ phục vụ các Khoa, phòng trong thời gian tới. Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tuyển dụng viên chức là ...
  location
  Date
  15/05/2014
 26. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị cụ thể như sau: I. KHOA SƯ PHẠM 1. Bộ môn Sư phạm Vật lý: (01 giản ...
  location
  Date
  25/04/2014
 27. Cục Tần số vô tuyến điện là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cần tuyển dụng công chức với các thông ti ...
 28. Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu năm 2013 bằng hình thức xét tuyển như sau: – Kế hoạch tuyển 08 ...
  location
  Date
  25/12/2013
 29. Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ vừa có Thông báo số 1402/TB-SNV ngày 11 tháng 9 năm 2012 thông báo thi tuyển công chức thành phố Cần Thơ năm 2012 v ...
  location
  Date
  11/09/2012
5 / 512345