Cần Thơ

 1. Bệnh viện Tim mạch Tp.Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2016
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2016
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2016
 4. Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường TP.Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2016
 5. Trường Cao Đẳng Nghề Cần Thơ thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2016
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2016
 7. Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 bằng hình thức xét tuyển với nội dung sau: ...
  location
  Date
  19/10/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2016
 9. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thông báo tuyển dụng giảng viên ...
  location
  Date
  26/09/2016
 10. Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Tp.Cần Thơ thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/09/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2016
 12. Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  13/09/2016
 13. TT Y tế dự phòng huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  09/09/2016
 14. Trung tâm Y tế dự phòng TP.Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  09/09/2016
 15. Do nhu cầu phát triển, Trường Đại học Nam Cần Thơ thông báo tuyển dụng gấp những vị trí sau: ...
  location
  Date
  05/09/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/09/2016
 17. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thông báo tuyển dụng giảng viên đợt 2 như sau ...
  location
  Date
  22/08/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2016
 19. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau ...
  location
  Date
  18/08/2016
 20. Chi Cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Thông báo số 123/TB-CCVTLT ngày 08 tháng 8 năm 2016 về việc xét tuyển dụng viên chức Chi Cục Văn thư – Lưu tr ...
  location
  Date
  08/08/2016