Cần Thơ

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2016
 2. Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường TP.Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2016
 3. Trường Cao Đẳng Nghề Cần Thơ thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2016
 5. Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 bằng hình thức xét tuyển với nội dung sau: ...
  location
  Date
  19/10/2016
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2016
 7. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thông báo tuyển dụng giảng viên ...
  location
  Date
  26/09/2016
 8. Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Tp.Cần Thơ thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/09/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2016
 10. Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  13/09/2016
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. TT Y tế dự phòng huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  09/09/2016
 13. Trung tâm Y tế dự phòng TP.Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  09/09/2016
 14. Do nhu cầu phát triển, Trường Đại học Nam Cần Thơ thông báo tuyển dụng gấp những vị trí sau: ...
  location
  Date
  05/09/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/09/2016
 16. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thông báo tuyển dụng giảng viên đợt 2 như sau ...
  location
  Date
  22/08/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2016
 18. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau ...
  location
  Date
  18/08/2016
 19. Chi Cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Thông báo số 123/TB-CCVTLT ngày 08 tháng 8 năm 2016 về việc xét tuyển dụng viên chức Chi Cục Văn thư – Lưu tr ...
  location
  Date
  08/08/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2016
 21. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016, bằng hình thức xét tuyển như sau: Kế hoạch tuyển dụng: 03 ...
  location
  Date
  04/08/2016