Cần Thơ

 1. ...
  location
  Date
  28/10/2015
 2. Bệnh viện Trường Đại học Y Dược  Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại các đơn vị trong Bệnh viện Trường, cụ thể như sau: 1. Phòn ...
  location
  Date
  27/10/2015
 3. ...
  location
  Date
  25/10/2015
 4. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Khoa Kinh tế, cụ thể như sau: 1. Khoa Kinh tế: Cần tuyển 01 Chuyên viên (phụ trách c ...
  location
  Date
  18/10/2015
 5. Căn cứ Công văn số 1087/SYT-TCCB ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Sở Y tế Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1087/QĐ-U ...
  location
  Date
  14/10/2015
 6. Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Trường, cụ thể như sau ...
  location
  Date
  12/10/2015
 7. Cục Hải quan thành phố Cần Thơ thông báo nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động như sau: 1. Số lượng hợp đồng: 02 nhân viên ...
  location
  Date
  01/10/2015
 8. ...
  location
  Date
  23/09/2015
 9. ...
  location
  Date
  18/09/2015
 10. Cục Tần số vô tuyến điện trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng công chức, cụ thể như sau: A/ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤN ...
 11. ...
  location
  Date
  16/09/2015
 12. Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015, bằng hình thức xét tuyển như sau: * Tổng số kế hoạch tuyển dụ ...
  location
  Date
  18/08/2015
 13. [slideshare id=51703063&doc=529-qdbs-sogiaoduc-solaodongsigned-150817025956-lva1-app6892&type=d]   **Tệp đính kèm: Danh sách bổ sung ...
  location
  Date
  17/08/2015
 14. Căn cứ Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế h ...
  location
  Date
  06/08/2015
 15. ...
  location
  Date
  03/08/2015
 16. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển người lao động làm việc tại Ban Quản lý dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ, cụ thể như sau: 1 ...
  location
  Date
  31/07/2015
 17. Website: pa4.gov.vn ...
  location
  Date
  27/07/2015
 18. ...
  location
  Date
  23/06/2015
 19. [slideshare id=49555524&doc=102991434531033tb590tuyendng2015-150618133857-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  18/06/2015
 20. [slideshare id=49515245&doc=tbso112tuyendunggv2015-20161-150617162446-lva1-app6891&type=d] **Tệp đính kèm: Chỉ tiêu tuyển dụng ...
  location
  Date
  17/06/2015
7 / 9123456789