Cần Thơ

 1. Bệnh viện Đa khoa huyện Thới Lai, Cần Thơ cần tuyển một số chức danh sau: * Nhu cầu tuyển dụng: 03 – Bác sĩ chuyên khoa 1 Gây mê: 01 – ...
  location
  Date
  19/04/2016
 2. ...
  location
  Date
  17/03/2016
 3. Bệnh viện Trường Đại học Y Dược  Cần Thơ cần tuyển 01 Điều dưỡng trung cấp làm việc tại Khoa Thăm dò chức năng, cụ thể như sau: *Yêu ...
  location
  Date
  18/02/2016
 4. ...
  location
  Date
  12/01/2016
 5. ...
  location
  Date
  03/01/2016
 6. ...
 7. ...
  location
  Date
  15/12/2015
 8. Bệnh viện Trường Đại học Y Dược  Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại các đơn vị trong Bệnh viện Trường, cụ thể như sau: 1. Phòn ...
  location
  Date
  09/12/2015
 9. Căn cứ Kế hoạch số 9551/KH-BNN-TCCB ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch xét tuyển công chức, Bộ thông báo ...
 10. ...
  location
  Date
  21/11/2015
 11. ...
  location
  Date
  21/11/2015
 12. ...
  location
  Date
  16/11/2015
 13. ...
  location
  Date
  09/11/2015
 14. ...
  location
  Date
  06/11/2015
 15. Nhu cầu tuyển dụng (Bấm vào hình để xem cỡ lớn): ...
  location
  Date
  06/11/2015
 16. ...
  location
  Date
  30/10/2015
 17. ...
  location
  Date
  28/10/2015
 18. Bệnh viện Trường Đại học Y Dược  Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại các đơn vị trong Bệnh viện Trường, cụ thể như sau: 1. Phòn ...
  location
  Date
  27/10/2015
 19. ...
  location
  Date
  25/10/2015
 20. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Khoa Kinh tế, cụ thể như sau: 1. Khoa Kinh tế: Cần tuyển 01 Chuyên viên (phụ trách c ...
  location
  Date
  18/10/2015