Cần Thơ

 1. Cục Tần số vô tuyến điện trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng công chức, cụ thể như sau: A/ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤN ...
 2. ...
  location
  Date
  16/09/2015
 3. Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015, bằng hình thức xét tuyển như sau: * Tổng số kế hoạch tuyển dụ ...
  location
  Date
  18/08/2015
 4. [slideshare id=51703063&doc=529-qdbs-sogiaoduc-solaodongsigned-150817025956-lva1-app6892&type=d]   **Tệp đính kèm: Danh sách bổ sung ...
  location
  Date
  17/08/2015
 5. Căn cứ Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế h ...
  location
  Date
  06/08/2015
 6. ...
  location
  Date
  03/08/2015
 7. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển người lao động làm việc tại Ban Quản lý dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ, cụ thể như sau: 1 ...
  location
  Date
  31/07/2015
 8. Website: pa4.gov.vn ...
  location
  Date
  27/07/2015
 9. ...
  location
  Date
  23/06/2015
 10. [slideshare id=49555524&doc=102991434531033tb590tuyendng2015-150618133857-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  18/06/2015
 11. [slideshare id=49515245&doc=tbso112tuyendunggv2015-20161-150617162446-lva1-app6891&type=d] **Tệp đính kèm: Chỉ tiêu tuyển dụng ...
  location
  Date
  17/06/2015
 12. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm (tiền lương và các chế độ khác do đơn vị trực t ...
  location
  Date
  14/06/2015
 13. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thuộc Khoa Công nghệ (lương và cá ...
  location
  Date
  13/06/2015
 14. [slideshare id=49248670&doc=a-150611022356-lva1-app6891&type=d] [slideshare id=49248679&doc=chitieutuyendung2015-201608-6-2015-150611022427-lva1-app6891] **Tệp đính ...
  location
  Date
  11/06/2015
 15. ...
  location
  Date
  25/05/2015
 16. Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: I. Khoa Công nghệ: 1. Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí: (01 giảng viên) Yêu ...
  location
  Date
  23/04/2015
 17. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Trường (tiền lương và các chế độ khác do đơn vị trực ...
  location
  Date
  11/04/2015
 18. Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài lớn nhất và có uy tín tại Việt Nam, có chức năng giải quyết các tranh chấp ...
 19. Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 t ...
  location
  Date
  19/03/2015
 20. Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam” do Vụ Quản lý các Kh ...
7 / 812345678