Cần Thơ

 1. ...
  location
  Date
  15/12/2015
 2. Bệnh viện Trường Đại học Y Dược  Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại các đơn vị trong Bệnh viện Trường, cụ thể như sau: 1. Phòn ...
  location
  Date
  09/12/2015
 3. Căn cứ Kế hoạch số 9551/KH-BNN-TCCB ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch xét tuyển công chức, Bộ thông báo ...
 4. ...
  location
  Date
  21/11/2015
 5. ...
  location
  Date
  21/11/2015
 6. ...
  location
  Date
  16/11/2015
 7. ...
  location
  Date
  09/11/2015
 8. ...
  location
  Date
  06/11/2015
 9. Nhu cầu tuyển dụng (Bấm vào hình để xem cỡ lớn): ...
  location
  Date
  06/11/2015
 10. ...
  location
  Date
  30/10/2015
 11. ...
  location
  Date
  28/10/2015
 12. Bệnh viện Trường Đại học Y Dược  Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại các đơn vị trong Bệnh viện Trường, cụ thể như sau: 1. Phòn ...
  location
  Date
  27/10/2015
 13. ...
  location
  Date
  25/10/2015
 14. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Khoa Kinh tế, cụ thể như sau: 1. Khoa Kinh tế: Cần tuyển 01 Chuyên viên (phụ trách c ...
  location
  Date
  18/10/2015
 15. Căn cứ Công văn số 1087/SYT-TCCB ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Sở Y tế Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1087/QĐ-U ...
  location
  Date
  14/10/2015
 16. Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Trường, cụ thể như sau ...
  location
  Date
  12/10/2015
 17. Cục Hải quan thành phố Cần Thơ thông báo nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động như sau: 1. Số lượng hợp đồng: 02 nhân viên ...
  location
  Date
  01/10/2015
 18. ...
  location
  Date
  23/09/2015
 19. ...
  location
  Date
  18/09/2015
 20. Cục Tần số vô tuyến điện trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng công chức, cụ thể như sau: A/ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤN ...