Cao Bằng

 1. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu, trong đó: 72 chỉ tiêu công chức, 45 chỉ tiêu viên chức. ...
  location
  Date
  19/09/2017
 2. UBND huyện Hà Quảng, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 3. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu, trong đó: 72 chỉ tiêu công chức, 45 chỉ tiêu viên chức. ...
  location
  Date
  11/09/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 6. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng tuyển dụng đặc cách công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  02/06/2017
 7. Ngày 26/5/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2017, nội dung cụ th ...
  location
  Date
  27/05/2017
 8. Sở Y tế Cao Bằng thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch, xét tuyển đặc cách viên chức y tế năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2017
 9. UBND huyện Phục Hòa, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/04/2017
 10. UBND huyện Nguyên Bình, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2016
 13. UBND Huyện Thông Nông, Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2016
 14. UBND TP.Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 ...
  location
  Date
  11/10/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 234 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2016
 18. UBND huyện Hạ Lang, Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã đợt II năm 2016. ...
  location
  Date
  16/09/2016
 19. Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT Cao Bằng bổ sung một số nội dung trong thông báo tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2016 ...
  location
  Date
  16/09/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2016
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 186 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2016
 22. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Cao Bằng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  09/09/2016
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2016
 24. Viện KSND tỉnh Cao Bằng bổ sung thời gian nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  05/09/2016
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 178 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2016
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu gồm: 19 giáo viên, 13 nhân viên nấu ăn, 1 nhân viên bảo vệ ...
  location
  Date
  30/08/2016
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2016
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2016
 29. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2016
 30. ...
  location
  Date
  30/06/2016
1 / 212