Trang chủ

Cao Bằng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 2. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2019
 3. Số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2019
 4. Sở Y tế tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/11/2019
 5. Số lượng tuyển dụng: 234 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2019
 6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/08/2019
 7. Trung tâm phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng TP.Cao Bằng tuyển dụng ...
  location
  Date
  07/06/2019
 8. Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  07/11/2018
 9. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 185 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2017
 11. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo nhu cầu tuyển dụng đặc cách công chức cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2017
 12. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2017
 13. UBND TP.Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2017
 14. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2017
 15. UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng năm 2017 ...
  location
  Date
  20/10/2017
 16. Nhu cầu tuyển dụng: 165 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2017
 17. UBND tỉnh Cao Bằng thông báo bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2017
 18. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu, trong đó: 72 chỉ tiêu công chức, 45 chỉ tiêu viên chức. ...
  location
  Date
  19/09/2017
 19. UBND huyện Hà Quảng, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 20. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu, trong đó: 72 chỉ tiêu công chức, 45 chỉ tiêu viên chức. ...
  location
  Date
  11/09/2017
1 / 41234