Tin nổi bật

Cao Bằng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 185 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2017
 2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo nhu cầu tuyển dụng đặc cách công chức cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2017
 3. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2017
 4. UBND TP.Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2017
 5. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2017
 6. UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng năm 2017 ...
  location
  Date
  20/10/2017
 7. Nhu cầu tuyển dụng: 165 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2017
 8. UBND tỉnh Cao Bằng thông báo bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2017
 9. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu, trong đó: 72 chỉ tiêu công chức, 45 chỉ tiêu viên chức. ...
  location
  Date
  19/09/2017
 10. UBND huyện Hà Quảng, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 11. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu, trong đó: 72 chỉ tiêu công chức, 45 chỉ tiêu viên chức. ...
  location
  Date
  11/09/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 14. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng tuyển dụng đặc cách công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  02/06/2017
 15. Ngày 26/5/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2017, nội dung cụ th ...
  location
  Date
  27/05/2017
 16. Sở Y tế Cao Bằng thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch, xét tuyển đặc cách viên chức y tế năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2017
 17. UBND huyện Phục Hòa, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/04/2017
 18. UBND huyện Nguyên Bình, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2016
 21. UBND Huyện Thông Nông, Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2016
 22. UBND TP.Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 ...
  location
  Date
  11/10/2016
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 234 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2016
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2016
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2016
 26. UBND huyện Hạ Lang, Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã đợt II năm 2016. ...
  location
  Date
  16/09/2016
 27. Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT Cao Bằng bổ sung một số nội dung trong thông báo tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2016 ...
  location
  Date
  16/09/2016
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2016
 29. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 186 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2016
 30. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Cao Bằng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  09/09/2016
1 / 212