Cao Bằng

 1. Sở Y tế Cao Bằng thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch, xét tuyển đặc cách viên chức y tế năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2017
 2. UBND huyện Phục Hòa, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/04/2017
 3. UBND huyện Nguyên Bình, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2016
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2016
 6. UBND Huyện Thông Nông, Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2016
 7. UBND TP.Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 ...
  location
  Date
  11/10/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 234 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2016
 11. UBND huyện Hạ Lang, Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã đợt II năm 2016. ...
  location
  Date
  16/09/2016
 12. Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT Cao Bằng bổ sung một số nội dung trong thông báo tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2016 ...
  location
  Date
  16/09/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 186 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2016
 15. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Cao Bằng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  09/09/2016
2 / 41234

® 2013 - 2018 Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước