Cao Bằng

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2016
 2. Viện KSND tỉnh Cao Bằng bổ sung thời gian nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  05/09/2016
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 178 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu gồm: 19 giáo viên, 13 nhân viên nấu ăn, 1 nhân viên bảo vệ ...
  location
  Date
  30/08/2016
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2016
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2016
 8. ...
  location
  Date
  30/06/2016
 9. ...
  location
  Date
  10/05/2016
 10. Ngày 25/4/2016, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2016. Theo đó, đối tượng ...
  location
  Date
  09/05/2016
 11. ...
  location
  Date
  29/04/2016
 12. ...
  location
  Date
  11/04/2016
 13. ...
  location
  Date
  18/03/2016
 14. ...
  location
  Date
  18/03/2016
 15. ...
  location
  Date
  28/12/2015
 16. Ngày 18/11/2015, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 3323/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức, viên chức năm 2015 Theo đó, tổng chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2015
 17. ...
  location
  Date
  09/07/2015
 18. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1678/KH-UBND ngày 26/6/2015 về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh năm 2015. Theo đó, n ...
  location
  Date
  02/07/2015
 19. Hội đồng Tuyển chọn trí thức trẻ (TTT) trực thuộc UBND tỉnh Cao Bằng có Thông báo số 1626/TB-HĐTC ngày 23/6/2015 về nhu cầu tuyển chọn ...
  location
  Date
  25/06/2015
 20. ...
  location
  Date
  02/04/2015
 21. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng cần tuyển 03 viên chức làm việc tại Trung tâm kỹ thuật đo lường thử nghiệm, cụ thể: – 01 vị ...
  location
  Date
  17/11/2014
 22. ...
  location
  Date
  12/11/2014
 23. ...
  location
  Date
  24/10/2014
 24. Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng số 259-KH/TU ngày 20/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tuyển dụng công chức, viên chức khối Đả ...
  location
  Date
  03/09/2014
 25. Ngày 07/8/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2149/KH-UBND về tổ chức thí điểm thi tuyển chức vụ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công ...
  location
  Date
  22/08/2014
 26. Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thông báo tuyển dụng 227 viên chức ngành giáo dục năm 2014 vào làm việc tại các cơ giáo dục th ...
  location
  Date
  13/07/2014
 27. Thực hiện Kế hoạch số 3816/KH-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức y tế, Hội đồng Tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  29/04/2014
 28. Tệp đính kèm: – Mẫu 2C – Bản cam kết, Đơn xin ...
  location
  Date
  12/11/2013
2 / 212