Cao Bằng

 1. UBND Huyện Thông Nông, Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2016
 2. UBND TP.Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 ...
  location
  Date
  11/10/2016
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 234 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2016
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2016
 6. UBND huyện Hạ Lang, Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã đợt II năm 2016. ...
  location
  Date
  16/09/2016
 7. Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT Cao Bằng bổ sung một số nội dung trong thông báo tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2016 ...
  location
  Date
  16/09/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 186 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2016
 10. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Cao Bằng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  09/09/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2016
 12. Viện KSND tỉnh Cao Bằng bổ sung thời gian nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  05/09/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 178 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu gồm: 19 giáo viên, 13 nhân viên nấu ăn, 1 nhân viên bảo vệ ...
  location
  Date
  30/08/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2016
 18. ...
  location
  Date
  30/06/2016
 19. ...
  location
  Date
  10/05/2016
 20. Ngày 25/4/2016, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2016. Theo đó, đối tượng ...
  location
  Date
  09/05/2016
2 / 3123