Đà Nẵng

 1. Nhu cầu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/06/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chuyên viên ...
  location
  Date
  22/06/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2018
 5. Cảng vụ Hàng không miền Trung thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 6. Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  29/05/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/05/2018
 8. UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng công chức phường năm 2018 ...
  location
  Date
  19/05/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 131 người ...
  location
  Date
  18/05/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2018
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 12. UBND phường Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2018
 13. Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  07/05/2018
 14. UBND Quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng công chức phường năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2018
 15. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng thông báo thời gian nộp hồ sơ xét tuyển viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2018
 16. UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  27/04/2018
 17. Nhu cầu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/04/2018
 18. Nhu cầu tuyển dụng: 34 người ...
  location
  Date
  19/04/2018
 19. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2018
 20. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng thông báo tiếp nhận giáo viên trung học phổ thông năm 2018 ...
  location
  Date
  19/04/2018