Đà Nẵng

 1. Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng tuyển dụng 12 viên chức ...
  location
  Date
  27/11/2017
 2. Báo Diễn đàn Doanh nghiệp - cơ quan ngôn luận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cần tuyển dụng cán bộ, phóng viên ...
 3. Nguồn tin: sontra.danang.gov.vn ...
  location
  Date
  08/11/2017
 4. UBND quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2017
 5. Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng tuyển dụng công chức tại Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2017
 7. Trung tâm Tư vấn và cung ứng dịch vụ Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (trực thuộc Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình) thông báo tuyển ...
  location
  Date
  03/11/2017
 8. Thanh Tra TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 9. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  03/11/2017
 10. Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thông báo tuyển dụng công chức tại UBND quận Hải Châu thuộc UBND thành phố Đà Nẵng như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 11. UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 12. UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2017 ...
  location
  Date
  03/11/2017
 13. Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thông báo tuyển dụng giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 14. UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 15. UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng công chức không qua thi tuyển như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2017

® 2013 - 2018 Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước