Đà Nẵng

 1. Nhu cầu thi tuyển: 38 người ...
  location
  Date
  19/04/2018
 2. Nhu cầu tuyển dụng: 54 người ...
  location
  Date
  18/04/2018
 3. Nhu cầu thi tuyển: 68 người ...
  location
  Date
  17/04/2018
 4. Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Bách khoa thông báo tuyển dụng: ...
  location
  Date
  14/04/2018
 5. Bệnh Viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng tuyển dụng Điều phối viên Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu về Chăm sóc Sơ sinh và Sữa mẹ như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 người ...
  location
  Date
  10/04/2018
 7. Nhu cầu tuyển dụng: 11 lao động. ...
  location
  Date
  09/04/2018
 8. Trung tâm Lưu trữ lịch sử TP.Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động và tuyển dụng lao động bảo vệ năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2018
 9. Số lượng xét tuyển: 21 viên chức ...
  location
  Date
  02/04/2018
 10. Trung Tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông Tin Truyền Thông tuyển dụng Kỹ sư công nghệ thông tin, điện tử viễn thông như sau: ...
  location
  Date
  12/03/2018
 11. Trung tâm Lưu trữ lịch sử TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  05/03/2018
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2018
 13. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tuyển dụng cố vấn kỹ thuật ...
  location
  Date
  26/02/2018
 14. Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2018
 15. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, trực thuộc Sở TT-TT thành phố Đà Nẵng, cần tuyển dụng nhân sự. ...
  location
  Date
  25/01/2018
 16. Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp TP.Đà Nẵng tuyển dụng ...
  location
  Date
  13/01/2018
 17. UBND Q.Hải Châu, Đà Nẵng tuyển lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 ...
  location
  Date
  08/01/2018
 18. Đại học Đà Nẵng tuyển dụng một số vị trí làm việc tại Khoa Tâm lý – Giáo dục, trường Đại học Sư phạm, cụ thể như sau: – 01 gi ...
  location
  Date
  06/01/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 người ...
  location
  Date
  03/01/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2018