Đà Nẵng

 1. UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng công chức không qua thi tuyển năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2017
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2017
 3. Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  01/11/2017
 4. UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động năm học 2017-2018 ...
  location
  Date
  31/10/2017
 5. UBND huyện Hòa Vang xét tuyển đặc cách viên chức thuộc trường mầm non như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2017
 7. Nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động: 24 người ...
  location
  Date
  23/10/2017
 8. Trường Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 9. UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng nhân viên thư viện như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2017
 10. Báo Đà Nẵng thông báo tuyển dụng cộng tác viên làm việc tại Tòa soạn báo, như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2017
 13. Nhu cầu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2017
 14. Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức thuộc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2017
 15. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2017

® 2013 - 2018 Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước